Dòng Nội dung
1
819 mẫu soạn thảo văn bản hành chính, văn phòng, tư pháp, quản lý, hợp đồng kinh tế, dân sự thường dùng trong kinh doanh / Phạm Huy Đoán
H.: Tài chính, 2004
1743Tr. ; 27Cm.
Phạm Huy Đoán
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Bách khoa thư Hà Nội,. T.4 Lịch sử
H.: Văn hóa thông tin, 2009
307Tr. ; 27Cm.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
4
Bình luận Bộ luật hình sự /. Phạm Thái, T.1 /
Hà Nội : Nxb.Pháp lý, 1986
126tr. ; 19cm
Phạm Thái
Đây là tập bình luận về từng điều khoản của các chương I, II, III, VII, VIII của phần chung Bộ luật hình sự. Trong tập sách này chủ yếu nói về chương VII, VIII về những đối tượng đặc biệt là người chưa thành niên và quân nhân phạm tội...
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Bình luận khoa học bộ luật hình sự tố tụng hình sự năm 2003 / Nguyễn Ngọc Anh, Trần quang Tiệp, Trần Vi Dân, Nguyễn Mai Bộ, Nguyễn Đức Mai, Nguyễn Sĩ Đại
H.: Chính trị Quốc Gia, 2011
703Tr. ; 21Cm.
Nguyễn Ngọc Anh
Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)