Dòng Nội dung
1
Biểu tượng lanh trong dân ca dân tộc Hmông / Đặng Thị Oanh
H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011
186tr. : ảnh màu, bảng ; 21cm
Đặng Thị Oanh
Tìm hiểu vai trò của cây lanh trong đời sống của người Hmông ở Việt Nam. Giải mã biểu tượng lanh trong các tiểu loại dân ca Hmông như tiếng hát tình yêu, tiếng hát mồ côi, tiếng hát cúng ma, tiếng hát cưới xin, tiếng hát làm dâu được diễn xướng trong các phong tục tập quán tín ngưỡng, lễ hội cơ bản của người Hmông
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Ca dao dân ca trên vùng đất Phú Yên / Nguyễn Xuân Đàm
Hà Nội : Văn hoá dân tộc, 2011
341tr. ; 21cm
Nguyễn Xuân Đàm
Tài liệu khái quát về công việc sưu tầm nghiên cứu ca dao dân ca trên vùng đất Phú Yên, nghệ thuật trong ca dao dân ca Phú Yên. Vài nét về cuộc sống và ca dao dân ca của đồng bào Miền núi tỉnh Phú Yên.
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Ca dao dân ca Việt Nam : Tinh tuyển / Dương Phong tuyển chọn
H.: Văn học, 2011
243Tr. ; 19Cm.
Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Ca dao, dân ca trên đất Phú Yên : Chú giải điển tích / Bùi Tân
Hà Nội : Thanh niên, 2012
299tr. ; 21cm
Bùi Tân
Tục ngữ và ca dao phản ánh mọi trạng thái sinh hoạt của con người từ lối làm ăn, những kinh nghiệm về cuộc sống cũng như tình cảm từ nghĩa cha con, đạo vợ chồng. Thông qua cuốn sách ta hiểu thêm về tương quan giữa ca dao và văn học thành văn, phương pháp biên soạn, Cuối cùng tài liệu giới thiệu một số bài ca dao dân ca Phú Yên.
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Các làn điệu dân ca Rglai : Manhĩ siri adoh Raglai / Chamaliaq Riya Tiẻnq, Trần Kiêm Hoàng
Hà Nội : Thanh niên, 2012
562tr. ; 21cm
Chamaliaq Riya Tiẻnq
Sử thi dân ca, dân vũ chính là di sản văn hóa phi vật thể, được truyền từ đời này sang đời khác qua phương thức truyền khẩu, truyền nghề. Tài liệu sưu tập các bài dân ca ca ngợi công sanh thành dưỡng dục của cha mẹ, điệu khóc cha chết mẹ chết, ru con ru em..
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)