Dòng Nội dung
1
Biểu tượng lanh trong dân ca dân tộc Hmông / Đặng Thị Oanh
H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011
186tr. : ảnh màu, bảng ; 21cm
Đặng Thị Oanh
Tìm hiểu vai trò của cây lanh trong đời sống của người Hmông ở Việt Nam. Giải mã biểu tượng lanh trong các tiểu loại dân ca Hmông như tiếng hát tình yêu, tiếng hát mồ côi, tiếng hát cúng ma, tiếng hát cưới xin, tiếng hát làm dâu được diễn xướng trong các phong tục tập quán tín ngưỡng, lễ hội cơ bản của người Hmông
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Di cư của người Hmông từ đổi mới đến nay : Sách chuyên khảo / Đậu Tuấn Nam
H. : Chính trị Quốc gia, 2013
202tr. : bảng, biểu đồ ; 20cm
Đậu Tuấn Nam
Giới thiệu lịch sử tộc người và sự phân bố dân cư Hmông ở Việt Nam. Phân tích nguyên nhân, tác động, ảnh hưởng của tình trạng di cư tự do của người Hmông đến mọi mặt của đời sống kinh tế, xã hội, văn hoá, đặc biệt là an ninh quốc gia...
Đầu mục:10 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Nghề thủ công của dân tộc HMông ở Pà Cò/ Lương Song Toàn
H.: Hội nhà văn, 2016
1863r. ; 21cm
Lương Song Toàn
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Những bài khèn ca tang lễ và dân ca Mông Hà Giang : Tuyển tập song ngữ / Shôngx Ntiêx Tuôv
Hà Nội : Nxb.Văn hóa Thông tin, 2012
997tr. ; 21cm
Shôngx Ntiêx Tuôv
Cuốn sách giới thiệu những bài khèn ca tang lễ và dân ca Hmông, các sắc màu văn hóa của người H'mông. Cuốn sách gồm hai phần chính: Phần 1:Tiếng Mông, phần 2: Tiếng Việt.
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Trang phục của người Hmông Đen ở huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai
H. : Mỹ thuật, 2016
303tr.: ; 21cm
Nguyễn Thị Hoa
Khái quát về vè, tiếng nói, lời ca đấu tranh của vùng đất Đà Nẵng. Giới thiệu những bài vè về đấu tranh phong kiến, thực dân: Vè xin xâu chống thuế, vè chống sưu thuế, vè thuế nặng, vè đầy tớ, vè thừa văn, vè đói kém mất mùa... Tái Kênh...
Đầu mục:1