Dòng Nội dung
1
Đại cương về đúc và phương pháp giảng dạy đúc : Tài liệu bồi dưỡng giáo viên dạy KTCN phổ thông trung học / Đặng Xuân NHuận, Nguyễn Văn Khôi
H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 1, 1990
138tr. ; 19cm
Đặng Xuân Nhuận
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Đại cương về phương pháp giảng dạy sinh vật học : Sách giáo khoa cho học sinh các trường Đại học sư phạm (được sự phê chuẩn của Bộ giáo dục nước CH Liên bang Nga) / N.M. Véczilin, V.M. Cocxunxcaia ; Khoa sinh vật trường Đại học sư phạm II dịch ; Trần bá hoành, Trần Doãn Bách hiệu đính
H. : Giáo dục, 1971
302tr. : hình vẽ ; 19cm
Véczilin, N.M.
Những vấn đề phương pháp đại cương của việc giảng dạy sinh vật học. các hình thức giảng dạy như: Tham quan, lên lớp, bài tập, ngoại khoá. Việc kết hợp giảng dạy với thực tế. Cơ sở vật chất cho giảng dạy: Phòng sinh học, góc sinh giới và vườn thí nghiệm
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Giáo trình phương pháp dạy học sinh học ở trung học cơ sở / Sách dành cho Cao đẳng Sư phạm Nguyễn Quang Vinh (ch.b), Trần Bá Hoành
H. : Đại học sư phạm, 2007
152tr. : bảng ; 24cm
Nguyễn Quang Vinh
Lí luận chung về đổi mới phương pháp dạy học môn sinh học ở trường trung học cơ sở. Cấu trúc nội dung chương trình và giới thiệu một số bài soạn sinh học minh hoạ lớp 8,9.
Đầu mục:42 (Lượt lưu thông:2) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Lịch sử nhà Nguyễn. Một cách tiếp cận mới / B.s.: Phan Ngọc Liên, Đỗ Thanh Bình, Nguyễn Ngọc Cơ
H. : Đại học Sư phạm, 2005
719tr. ; 21cm
Phan Ngọc Liên
Một số yêu cầu về phương pháp luận trong nghiên cứu và dạy học lịch sử thời Nguyễn; Giới thiệu các vấn đề lịch sử thời Nguyễn và phương pháp giảng dậy môn này trong các trường phổ thông, đại học
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Thực hiện kế hoạch đào tạo ngành học mĩ thuật : Sách trợ giúp giảng viên CĐSP - trao đổi kinh nghiệm / Nguyễn Khoa Nhy, Tôn Nữ Tường Hoa
H. : Đại học sư phạm, 2007
179tr. ; 2007
Nguyễn Khoa Nhy
Giới thiệu chương trình khung giáo dục đại học ngành học mĩ thuật. Kế hoạch đào tạo từng môn học như: vẽ khối cơ bản và đồ vật, vẽ đầu tượng người, vẽ tượng người, vẽ chân dung và bán thân...
Đầu mục:15 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)