Dòng Nội dung
1
An ninh môi trường / Nguyễn Đức Khiển, Nguyễn Kim Hoàng
2013
268tr. ; 21cm
Nguyễn Đức Khiển
Đầu mục:10
2
3
4
5
Cân bằng nước lãnh thổ Việt Nam / Phạm Quang Hạnh / Phạm Quang Hạnh
H. : Khoa học và kỹ thuật, 1986
139tr. ; 19cm
Phạm Quang Hạnh
Phản ánh vai trò của nước; định lượng về các nguồn nước trên toàn quốc, chức năng và hoạt động của các thành phần thiên nhiên; Khai thác hợp lý tài nguyên nước
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)