Dòng Nội dung
1
2
Di tích và danh thắng tiêu biểu Quảng Ninh : Giáo trình điện tử / Phan Thị Huệ chủ biên
Nxb.Đại học Thái Nguyên, 2018
275tr. : Ảnh ; 24cm
Phan Thị Huệ
Giáo trình gồm 5 chương: khái quát tỉnh Quảng Ninh và hệ thống di tích, danh thắng; di tích khảo cổ; di tích lịch sử; di tích kiến trúc nghệ thuật; thắng cảnh Quảng Ninh.
Đầu mục:29 (Lượt lưu thông:37)
3
Địa chí Quảng Ninh / Tô Thị Hương; Nguyễn Thị Thùy Dương
Quảng Ninh, 2007
454tr. ; 24cm
Tô Thị Hương
Khái quát Quảng Ninh về địa lý tự nhiên, dân cư; Lịch sử; Kinh tế; Văn hóa xã hội; Di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh.
Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:20) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Địa chí Quảng Ninh,. T.1
Quảng Ninh : Tỉnh Ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh, 2001
710tr. ; 27cm.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:1) (Lượt truy cập:0)
5
Địa chí Quảng Ninh,. T.2
Quảng Ninh : Tỉnh Ủy ỦY ban nhân dân Quảng Ninh, 2002
684Tr. ; 27Cm.
Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:1) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)