Dòng Nội dung
1
Ẩm thực dân gian Mường vùng huyện Lạc Sơn, Hoà Bình / Bùi Huy Vọng
H. : Văn hoá Thông tin, 2013
317tr. ; 21cm
Bùi Huy Vọng
Giới thiệu về người Mường và văn hoá ẩm thực của người Mường ở Lạc Sơn (Hoà Bình). Trình bày các loại lương thực, thực phẩm, cách thức chế biến trong ẩm thực dân gian và các món ăn dân giã của người Mường
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Dân ca Mường : Thơ ca dân gian, Quyển 1 / Bùi Thiện ( Sưu tầm, dịch, giới thiệu)
Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2018
483tr. ; 21cm
Bùi Thiện
Tuyển chọn, chú giải và giới thiệu lời ca các bài hát dân gian của người Mường ở tỉnh Hoà Bình, bao gồm các làn điệu cơ bản và nổi bật như sắc bùa, thường rang, bộ mẹng, hát đúm
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Đang - dân ca Mường / Đinh Văn Phùng: sưu tầm, Đinh Văn Ân: biên dịch
H. : Khoa học xã hội, 2015
279 tr. ; 21 cm
Đinh Văn Phùng
Đầu mục:1
4
Đang vần va : Truyện thơ dân gian Mường / Đinh Văn Ân s.t., dịch
H. : Sân khấu, 2018
223tr. ; 21cm
Đinh Văn Ân
Đầu mục:1
5
Đẻ đất đẻ nước : Sử thi Mường / Đặng Văn Lung, Vương Anh, Hoàng Anh Nhân
H. : Thông tấn xã Việt Nam, 2012
350tr. ; 24cm
Đặng Văn Lung
Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)