Dòng Nội dung
1
Động đất và các biện pháp phòng tránh / Nguyễn Chí Trung
H. : Xây dựng, 2023
148tr. : minh họa ; 21cm
Nguyễn Chí Trung
Trình bày về nguyên nhân, nguồn gốc động đất. Chấn tiêu, chấn tâm, sóng địa chấn và cấu trúc bên trong của Trái Đất. Cường độ độ lớn và năng lượng giải phóng của trận động đất. Ảnh hưởng của động đất đối với công trình và một số biện pháp phòng chống
Đầu mục:3
2
Giáo dục kĩ năng sống bảo vệ sức khoẻ và phòng chống HIV/AIDS trong trường học : Sách hướng dẫn giảng dạy cho giáo viên lớp 8 / Bộ giáo dục và đào tạo, Vụ giáo dục thể chất
Hà Nội : Giáo dục, 2000
30tr. ; 29cm
Bộ giáo dục và đào tạo
Giáo dục cho học sinh thái độ quý trọng và bảo vệ sức khoẻ của bản thân, đồng thời tôn trọng thân thể và sức khoẻ của người khác
Đầu mục:4 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Giáo dục kĩ năng sống bảo vệ sức khoẻ và phòng chống HIV/AIDS trong trường học : Sách hướng dẫn giảng dạy cho giáo viên lớp 9 / Bộ giáo dục và đào tạo, Vụ giáo dục thể chất
Hà Nội : Giáo dục, 2000
73tr. ; 29cm
Bộ giáo dục và đào tạo
Giáo dục cho học sinh thái độ quý trọng và bảo vệ sức khoẻ của bản thân, đồng thời tôn trọng thân thể và sức khoẻ của người khác trước căn bệnh thế kỷ
Đầu mục:4 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Giáo dục kĩ năng sống bảo vệ sức khoẻ và phòng chống HIV/AIDS trong trường học : Tài liệu lưu hành nội bộ / Bộ giáo dục và đào tạo, Vụ giáo dục thể chất
Hà Nội : Giáo dục, 2000
114tr. ; 29cm
Bộ giáo dục và đào tạo
Giáo dục cho học sinh thái độ quý trọng và bảo vệ sức khoẻ của bản thân, đồng thời tôn trọng thân thể và sức khoẻ của người khác trước căn bệnh thế kỷ
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Giáo dục phòng chống tệ nạn ma túy trong trường sư phạm đào tạo giáo viên Trung học cơ sở :. Lưu hành nội bộ / Trần Thị Nhung, Phạm Huy Thụ, Tần Ái Hoa. T.2 :
H. : Vụ giáo viên, 1998
179tr. ; 19cm
Trần Thị Nhung
Nội dung gồm hai phần. Phần 1 là những hiểu biết cơ bản về mà túy. Phần 2 là giáo dục phòng chống tệ nạn ma túy qua một số môn học ở trường Cao đẳng sư phạm và Phổ thông.
Đầu mục:45 (Lượt lưu thông:1) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)