Dòng Nội dung
1
Âm nhạc và phương pháp giáo dục âm nhạc :. Tài liệu dùng cho giáo sinh các trường Sư phạm mầm non( tài liệu lưu hành nội bộ) / Ngô Thị Nam (ch.b), Trần Minh Trí, Trần Nguyên Hoàn. T.2 :
H., 1993
156tr. : minh họa ; 20cm
Ngô Thị Nam
Phương pháp và kỹ thật ca hát, múa cơ bản, phương pháp giáo dục âm nhạc ở nhà trẻ và mẫu giáo
Đầu mục:43 (Lượt lưu thông:3) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Âm nhạc và phương pháp giáo dục âm nhạc ở nhà trẻ mẫu giáo : Tài liệu chính thức đào tạo giáo viên nhà trẻ - mẫu giáo hệ 12+2 / Nguyễn Hoành Thông
H. : Giáo dục, 1997
108tr. ; 21cm
Nguyễn Hoành Thông
Kí xướng âm: Một số vấn đề về phương pháp giáo dục âm nhạc ở nhà trẻ, mẫu giáo. Bước đầu làm quen với nhạc cụ phổ thông: Đàn oócgan điện tử
Đầu mục:7 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Bé tập tô /. Vụ Giáo dục mầm non. T.1 /
H. : Mỹ thuật, 1994
48tr. ; 21cm
Vụ Giáo dục mầm non
Cho trẻ thực hành môn "Làm quen với chữ cái"
Đầu mục:11 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Bé tập tô /. Vụ Giáo dục mầm non. T.2 /
H. : Mỹ thuật, 1994
40tr. ; 21cm
Vụ Giáo dục mầm non
Cho trẻ thực hành môn "Làm quen với chữ cái"
Đầu mục:13 (Lượt lưu thông:2) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Chương trình 26 tuần cho lớp mẫu giáo 5 tuổi / ( Không học qua lớp mẫu giáo 3 - 4 tuổi ), và phần bài soạn Phạm Thị Sửu (c.b), Lê Minh Thuận, Vũ Minh Hồng, Nguyễn Minh Hiển...
H. : Giáo dục - vụ Giáo dục mầm non, 1993
208tr. ; 27cm
Phạm Thị Sửu
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)