Dòng Nội dung
1
101 chuyện làng văn / Hoàng Tuyên
H. : Dân trí, 2014
231 ; 21cm
Hoàng Tuyên
Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:1) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
108 nhà văn thế kỷ XX - XXI / Đoàn Tử Huyến biên soạn
H.: Lao động, 2011
667Tr.
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Ba đỉnh cao thơ mới Xuân Diệu - Nguyễn Bính - Hàn Mặc Tử / Chu Văn Sơn
H. : Giáo dục, 2003
284tr. ; 20cm
Chu Văn Sơn
Nghiên cứu tác giả, tác phẩm và các khuynh hướng nghệ thuật của ba nhà thơ: Xuân Diệu, Nguyễn Bính, Hàn Mặc Tử.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Con đường đi vào thế giới nghệ thuật của nhà văn / Nguyễn Đăng Mạnh
H. : Giáo dục, 1996
252tr. ; 21cm
Nguyễn Đăng Mạnh
Nội dung gồm hai phần: Phần lý thuyết và phần nghiên cứu phân tích tác phẩm và dựng chân dung một số nhà văn hiện đại
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Gặp gỡ 27 nhà văn có tác phẩm được cọn giảng trong nhà trường / Đào Khương
Hà Sơn Bình : Bộ Giáo Dục, 1987
161tr ; 19cm
Đào Khương
Giúp các thầy cô giáo ngũ văn trong quá trình nghiên cứu biên soạn giáo án và giảng dạy văn học.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)