Dòng Nội dung
1
2
3
4
5
Trò chơi vận động : Giáo trình Cao đẳng Sư phạm / S.t. và b.s.: Trần Đồng Lâm (ch.b.), Đinh Mạnh Cường
H. : Đại học Sư phạm, 2005
161tr. : tranh vẽ ; 24cm
Trần Đồng Lâm
Giới thiệu nguồn gốc và sự phát triển của trò chơi vận động, phân loại trò chơi vận động, phương pháp tổ chức và giảng dạy trò chơi vận động cho học sinh THCS; Một số trò chơi rèn luyện cơ quan hô hấp, phản xạ, sự tập trung, khả năng định hướng, đi, chạy, bật, ném đẩy, co kéo, leo trèo...
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:1) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)