Dòng Nội dung
1
217 quố gia và lãnh thổ trên thế giới / Nguyễn Quán
H. : Thống Kê, 2003
787tr. : bảng ; 25cm
Nguyễn Quán
Giới thiệu các chỉ tiêu về kinh tế, xã hội, môi trường. Một số đánh giá về kinh tế thế giới thế kỷ XX
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Áp dụng dạy và học tích cực trong môn Địa lí : Tài liệu tham khảo dùng cho giảng viên sư phạm, giáo viên trung học cơ sở môn địa lí / Trần Bá Hoành
H. : Đại học Sư phạm Hà Nội, 2003
147tr. ; 29cm
Trần Bá Hoành
Bao gồm 3 phần: Phần 1: Lí luận cơ bản về dạy học và học tích cực Phần 2: Kế hoạch bài học minh họa dạy và học tích cực trong môn địa lí Phần 3: Băng hình minh họa
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Bản đồ học / Lâm Quang Dốc, Phạm Ngọc Đĩnh, Lê Huỳnh
H. : Đại học quốc gia, 1995
202tr. : minh họa ; 21cm
Lâm Quang Dốc
Bản đồ học, bản đồ địa lí, cơ sở toán học của bản đồ, ngôn ngữ bản đồ, tổng quát hóa bản đồ, phân loại bản đồ địa lí - tập bản đồ địa lí, thành lập và sử dụng bản đồ địa lí, bản đồ giáo khoa
Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Cơ sở địa lí kinh tế :. Tài liệu học tập dùng cho các trường Đại học Sư phạm /. / Bùi Văn Loãn. T.1 / :
H. : Giáo dục, 1982
124tr. : minh họa ; 26cm
Bùi văn Loãn
Các khoa học địa lí xã hội trong hệ thống khoa học địa lí, đối tượng, nhiệm vụ và quan hệ của địa lí kinh tế với các nghành khoa học khác, phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu của địa lí kinh tế, môi trường địa lí và nền sản xuất xã hội, cơ sở địa lí dân cư...
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Cơ sở địa lí kinh tế :. Tài liệu học tập dùng cho các trường Đại học Sư phạm /. / Bùi Văn Loãn. T.2 / :
H. : Giáo dục, 1982
127tr. : minh họa ; 27cm
Bùi Văn Loãn
Cơ sở địa lí nông nghiệp, cơ sở địa lí giao thông vận tải, cơ sở địa lí cư dân nông thôn và cơ sở địa lí thành phố...
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)