Dòng Nội dung
1
Ai kinh Tày - Nùng / Đàm Văn Hiển
H. : Văn hóa thông tin, 2014
147tr. ; 21cm
Đàm Văn Hiển
Vị trí người Tào trong đời sống người Tày - Nùng. Trình tự hàng tang của thầy Tào : Thời điểm tụng Ai Kinh. Mấy điểm rút ra từ các bản Ai kinh
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Âm nhạc Tày / Hoàng Tuấn
H.: Âm nhạc, 2000
166Tr. ; 19Cm.
Hoàng Tuấn
Đầu mục:2
3
Cây đàn then người Tày và bài hát dân gian / Sưu tầm: Hoàng Triều Ân
H. : Văn hóa Thông tin, 2013
259tr. ; 21cm
Hoàng Triều Ân
Giới thiệu cây đàn then - nhạc cụ người Tày và bài hát then dân gian.
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Hát then các dân tộc Tày, Nùng, Thái Việt Nam / B.s: Đặng Hoành Loan, Phạm Minh Hương, Nguyễn Thủy Tiên Q.3 Lời hát Then dân tộc Tày ở Cao Bằng, Bắc Kạn
H. : Văn hóa Dân gian, 2020
1267 tr. ; 21cm
Đặng Hoành Loan
Gồm bản phiên âm và dịch nghĩa lời hát của dân tộc Tày trong lễ Then Sa khoăn tẩu Long Vương ( Tìm vía dưới Long Vương) của người Tày ở Cao Bằng và Khảu lườn mấu của người Tày ở Bắc Kạn trong lễ Then Pây thử (đi Sứ)
Đầu mục:2
5
Hát then các dân tộc Tày, Nùng, Thái Việt Nam / B.s: Đặng Hoành Loan, Phạm Minh Hương, Nguyễn Thủy Tiên Q.5 Lời hát Then dân tộc Tày ở Lạng Sơn
H. : Văn hóa Dân gian, 2020
995 tr.. ; 21cm
Đặng Hoành Loan
Gồm bản phiên âm và dịch nghĩa lời hát của người Tày ở Lạng Sơn trong lễ Then thôi tang, lễ Then cầu hoa, lễ Then hất khoăn, trên đường xe lễ (trích đoạn Then)
Đầu mục:2