Dòng Nội dung
1
Đại cương lịch sử Việt Nam /. Đinh Xuân Lâm (ch.b.), Nguyễn Văn Khánh, Nguyễn Đình Lễ. T.2, 1858 - 1945 /
H. : Giáo dục, 2011
383tr : ảnh, bảng ; 24cm
Đinh Xuân Lâm
Trình bày một cách hệ thống lịch sử cuộc đấu tranh yêu nước cách mạng của nhân dân chống lại sự đô hộ của thực dân Pháp từ năm 1858 đến năm 1945. Phản ánh toàn diện tình hình đất nước ta trong thời gian đó cả về chính trị, quân sự, kinh tế, văn hoá, xã hội
Đầu mục:12 (Lượt lưu thông:5) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Ca dao Quảng Ngãi
H. : Sân khấu, 2016
407tr., ; 21cm
Lê Hồng Khánh
Giới thiệu các bài ca dao của người Việt (Kinh) sưu tầm ở Quảng Ngãi, xếp theo thứ tự A,B,C...
Đầu mục:0
3
Đổi mới quản lý hệ thống giáo dục đại học giai đoạn 20140-2012 / Bộ giáo dục và đào tạo
H. : Giáo dục, 2010
240tr. : bảng ; 24cm
Bộ giáo dục và đào tạo
Gồm các văn bản, nghị quyết liên quan tới giáo dục đại học như: Đổi mới quản lí giáo dục, phát triển hệ thống quản lí giáo dục, các giải pháp đảm bảo và nâng cao chất lượng đào tạo, những quy chế giáo dục xếp theo thứ tự bậc đào tạo cao đẳng, đại học, thạc sĩ cũng như việc thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Lịch Việt Nam thế kỷ XX - XXI (1901 - 2100) & niên biểu lịch sử Việt Nam / Trần Tiến Bình
H. ; Tp. Hồ Chí Minh : Khoa học Tự nhiên và Công nghệ ; Công ty Sách & Lịch Đại Nam, 2013
782tr. ; 30cm
Trần Tiến Bình
Cung cấp lịch chính thức của Nhà nước Việt Nam dựa trên múi giờ pháp định, các ngày âm lịch và ngày chuyển tiết khác nhau giữa lịch Việt Nam và lịch Trung Quốc từ năm 1968 - 2100. Cung cấp thời điểm mặt trời mọc, lặn của 3 thành phố Hà Nội, Huế, Hồ Chí Minh ở 24 tiết trong năm; nhật, nguyệt thực xảy ra trên thế giới và Việt Nam, các tham số nhật thực đối với các địa phương quan sát thấy nhật thực ở Việt Nam thế kỷ XX và XXI. Giới thiệu niên biểu lịch sử Việt Nam
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Nghi lễ và lễ hội của các tộc người thuộc nhóm Malayo- Polynesian ở Việt Nam / Tô Đông Hải
Hà Nội : Văn hoá thông tin, 2011
439tr. ; 21cm
Tô Đông Hải
Tài liệu phác thảo tình hình nghiên cứu nhóm tộc người Malayo- Polynesian ở miền Nam Việt Nam, địa bàn cư trú, văn hoá truyền thống, cơ sở của sinh hoạt nghi lễ... của tộc người này
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)