Dòng Nội dung
1
Vệ sinh trẻ em / Nguyễn Thị Phong, Trần Thanh Tùng
H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2001
143tr. ; 21cm
Nguyễn Thị Phong
Hướng dẫn phương pháp giáo dục vệ sinh và phòng bệnh cho trẻ lứa tuổi nhà trẻ mẫu giáo. Các khái niệm về vi khuẩn, dịch tễ học, miễn dịch học, kí sinh trùng y học, vệ sinh môi trường
Đầu mục:13 (Lượt lưu thông:2) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Vệ sinh trẻ em / Nguyễn Thị Phong, Trần Thanh Tùng
H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2006
143tr. ; 21cm
Nguyễn Thị Phong
Hướng dẫn phương pháp giáo dục vệ sinh và phòng bệnh cho trẻ lứa tuổi nhà trẻ mẫu giáo. Các khái niệm về vi khuẩn, dịch tễ học, miễn dịch học, kí sinh trùng y học, vệ sinh môi trường
Đầu mục:20 (Lượt lưu thông:3) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)