Dòng Nội dung
1
Văn học dân gian các dân tộc ít người ở Việt Nam: Nghiên cứu Nghiên cứu
H. : Hội Nhà văn, 2018
631tr. ; 21cm
Võ Quang Nhơn
Trình bày những đặc điểm xã hội - văn hoá, quá trình lịch sử của ngành nghiên cứu văn hoá dân gian của các dân tộc ít người ở Việt Nam. Giới thiệu, nghiên cứu về các loại hình văn học dân gian như thần thoại, truyện cổ tích, thơ ca dân gian, sử thi anh hùng, truyện thơ
Đầu mục:1
2
Văn học dân gian Việt Nam / Đinh Gia Khánh (c.b), Chu Xuân Diên, Võ Quang Nhơn
H. : Giáo dục, 2013
839tr. ; 24cm
Đinh Gia Khánh
Văn học dân gian các dân tộc Việt (Kinh), Văn học dân gian các dân tộc ít người.
Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)