Dòng Nội dung
1
Dân số, môi trường, tài nguyên / Lê Thông (ch.b), Nguyễn Hữu Dũng
H. : Giáo dục, 1998
199tr. ; 21cm
Lê Thông
Trình bày các quan điểm và tính quy luật phát triển dân số ; động lực dân số ; kết cấu và sự phân bố dân cư ; tình hình dân số trên thế giới và ở Việt nam ;....
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Địa lí 12 : Sách giáo khoa thí điểm, ban khoa học tự nhiên / Lê Thông, Nguyễn Viết Thịnh(ch.b), Nguyễn Kim Cương...
H. : Giáo dục, 2005
183tr. : hình vẽ, bảng ; 24cm
Lê Thông
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Địa lí 12 : Sách giáo khoa thí điểm, ban khoa học tự nhiên: sách giáo viên / Lê Thông, Nguyễn Viết Thịnh(ch.b), Nguyễn Kim Cương...
H. : Giáo dục, 2005
192tr. : bảng, hình vẽ ; 24cm
Lê Thông
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Địa lí 12 : Sách giáo khoa thí điểm, ban khoa học xã hội và nhân văn: Sách giáo viên / Lê Thông, Nguyễn Viết Thịnh(ch.b), Nguyễn Kim Cương...
H. : Giáo dục, 2005tr.
231tr. : bảng, hình vẽ ; 24cm
Lê Thông
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Địa lí dịch vụ /. Lê Thông (đồng chủ biên), Nguyễn Minh Tuệ (đồng chủ biên), Lê Mỹ Dung,. T.1, Địa lí giao thông vận tải /
H. : Đại học Sư phạm, 2011
263tr. : Bảng ; 24cm
Lê Thông
Trình bày đặc điểm, các nhân tố ảnh hưởng, tình hình phát triển, phân bố và định hướng phát triển của ngành giao thông vận tải đường ô tô, đường sắt, đường thuỷ và đường hàng không của Việt Nam.
Đầu mục:20 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)