Dòng Nội dung
1
Giáo dục môi trường cho trẻ mầm non / Giáo trình Hoàng Thị Phương
Nxb. Đại học Sư phạm, 2019
104tr. ; 24cm
Hoàng Thị Phương
Trình bày một số vấn đề chung về giáo dục môi trường, cơ sở khoa học của giáo dục môi trường cho trẻ mầm non và quá trình giáo dục môi trường ở trường mầm non
Đầu mục:3
2
Giáo trình vệ sinh trẻ em : Dùng cho sinh viên ngành sư phạm mầm non / Hoàng Thị Phương
H. : Đại học sư phạm, 2013
142tr. : hình vẽ, bảng ; 24cm
Hoàng Thị Phương
Đối tượng, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu của vệ sinh trẻ em. Những kiến thức cơ bản về vệ sinh học. Các giai đoạn lứa tuổi, sức khoẻ và sự phát triển thể chất trẻ em lứa tuổi mầm non (từ 0 đến 6 tuổi)
Đầu mục:10 (Lượt lưu thông:1) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Tổ chức hoạt động giáo dục theo hướng trải nghiệm cho trẻ ở trường mầm non / , Hoàng Thị Phương ch.b., Lã Thị Bắc Lý, Bùi Thị Lâm...
Nxb. Đại học Sư phạm, 2018
207tr. ; 24cm
Hoàng Thị Phương
Trình bày lí luận về giáo dục theo hướng trải nghiệm cho trẻ mầm non cùng mô hình tổ chức hoạt động giáo dục. Hướng dẫn tổ chức các động giáo dục theo hướng trải nghiệm cho trẻ ở trường mầm non
Đầu mục:4
4
Vệ sinh trẻ em / Giáo trình: Dùng cho sinh viên ngành Sư phạm Mầm non Hoàng Thị Phương
Nxb. Đại học Sư phạm, 2018
144tr. ; 24cm
Hoàng Thị Phương
Trình bày đối tượng, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu vệ sinh trẻ em; những kiến thức cơ bản về vệ sinh học; các giai đoạn lứa tuổi sức khoẻ và phát triển thể chất của trẻ em; vệ sinh các cơ quan và hệ cơ quan; tổ chức vệ sinh trong giáo dục thể chất, vệ sinh quần áo; giáo dục thói quen vệ sinh cho trẻ em và tổ chức vệ sinh môi trường
Đầu mục:5