Dòng Nội dung
1
2
3
Giáo trình Văn học Quảng Ninh / Hoàng Thị Thu Giang chủ biên, Phạm Học
Đại học Thái Nguyên, 2020
407 tr. ; 24cm
Hoàng Thị Thu Giang
Gồm khái quát về văn hóa, văn học Quảng Ninh, văn học dân gian Quảng Ninh, văn học trung đại Quảng Ninh, văn học hiện đại Quảng Ninh.
Đầu mục:30 (Lượt lưu thông:2)
4
Nghệ thuật trần thuật truyện ngắn Việt Nam đầu thế kỷ XX(1900 - 1932) / Hoàng Thị Thu Giang, Bùi Thị Lan Hương
H. : Văn học, 2014
167tr. ; 21cm
Hoàng Thị Thu Giang
Giới thiệu nghệ thuật xây dựng tuyện ngắn Việt Nam đầu thế kỷ XX: cốt truyện, kết cấu truyện, ngôn từ, giọng điệu
Đầu mục:100 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Những mùa đất ấm : Kỷ niệm 55 năm thành lập trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Ninh (1959 - 2014) / Bùi Văn Tân, Hoàng Thị Thu Giang, Tống Khắc Hài...
H. : Văn học, 2014
167tr. ; 21cm
Bùi Văn Tân
Đầu mục:27 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)