Dòng Nội dung
1
Dạy học theo chuẩn kiến thức, kĩ năng môn tin học lớp 8 :. Định hướng dạy học theo chuẩn kiến thức, kĩ năng. Thiết kế bài học theo chuẩn kiến thức, kĩ năng / Hồ Cẩm Hà (ch.b.), Lê Khắc Thành, Nguyễn Chí Trung, Kiều Phương Thuỳ. Q.3 :
H. : Đại học Sư phạm, 2012
167tr. ; 24cm
Hồ Cẩm Hà
Hướng dẫn tổ chức hoạt động dạy học các bài học trong sách giáo khoa tin học lớp 8 theo chuẩn kiến thức, kĩ năng
Đầu mục:10 (Lượt lưu thông:1) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Động đất và các biện pháp phòng tránh / Nguyễn Chí Trung
H. : Xây dựng, 2023
148tr. : minh họa ; 21cm
Nguyễn Chí Trung
Trình bày về nguyên nhân, nguồn gốc động đất. Chấn tiêu, chấn tâm, sóng địa chấn và cấu trúc bên trong của Trái Đất. Cường độ độ lớn và năng lượng giải phóng của trận động đất. Ảnh hưởng của động đất đối với công trình và một số biện pháp phòng chống
Đầu mục:3