Dòng Nội dung
1
日本語教育教科書 日本語教育能力検定試験 分野別用語集 (日本語) 単行本 / Human Academy, Ito Kento
Shoeisha, 2020
319 tr.
Human Academy
Hướng dẫn thi kiểm định năng lực giảng dạy tiếng Nhật, tuyển tập từ vựng chuyên dụng
Đầu mục:1
2
日本語教育教科書 日本語教育能力検定試験 合格問題集 第3版 (日本語) / Human Academy
Shoeisha, 2020
407tr.+ 2 đĩa
Human Academy
Hướng dẫn thi kiểm định năng lực giảng dạy tiếng Nhật, tuyển tập bài luyện, quyển 3
Đầu mục:1
3
日本語教育教科書 日本語教育能力検定試験 完全攻略ガイド 第4版 / Human Academy
Shoeisha, 2020
519tr.+ 1 đĩa
Human Academy
Hướng dẫn thi kiểm định năng lực giảng dạy tiếng Nhật, quyển 4
Đầu mục:1
4
日本語教育教科書 日本語教育能力検定試験学習者 第4版 / Human Academy
Japan : Shoeisha, 2017
519tr.+ đĩa
Human Academy
Sách dành cho giáo viên tiếng Nhật và những người đang chuẩn bị thi chứng chỉ năng lực dạy tiếng Nhật của Chính phủ Nhật Bản. Sách cung cấp những kiến thức cơ bản về giáo học pháp, tâm lý người học, vai trò của người dạy và những phương pháp dạy ngoại ngữ hiệu quả. Sách cũng phân tích và hướng dẫn cách dạy phát âm, từ vựng, ngữ pháp, các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết tiếng Nhật. Đây là tài liệu tham khảo cần thiết dành cho giáo viên tiếng Nhật và những sinh viên mong muốn trở thành giáo viên tiếng Nhật sau này.
Đầu mục:1