Dòng Nội dung
1
Fun! Fun! Korean 1: SBT / Lee Dong Eun, Kim Ji Young
Korean Trường Đại học Korean 2016
309tr. ;
Lee Dong Eun
Giúp người đọc nâng cao kĩ năng giao tiếp của họ thông qua việc hiểu rõ hơn về cấu trúc của tiếng Hàn và các phương pháp nói khác nhau.
Đầu mục:1
2
Fun! Fun! Korean 2: SBT / Lee Dong Eun, Lee Junho, Lee Yookyoung
Korean Trường Đại học Korean 2017
245tr. ;
Lee Dong Eun
Giúp người đọc nâng cao kĩ năng giao tiếp của họ thông qua việc hiểu rõ hơn về cấu trúc của tiếng Hàn và các phương pháp nói khác nhau.
Đầu mục:1