Dòng Nội dung
1
Get It Korean Grammar 1 / Kim Jungsub, Jo Hyunyoung, Lee Jeonghee,...
Korean Trường Đại học Kyunghee 2018
210tr. ;
Kim Jungsub
Bộ sách này cung cấp một loạt các chức năng ngôn ngữ và cách diễn đạt cần thiết trong cuộc sống hàng ngày cùng với ngữ cảnh sử dụng của chúng. Mục đích giúp người học thực hiện các công việc đơn giản và giao tiếp về các chủ đề quen thuộc.
Đầu mục:1