Dòng Nội dung
1
みんなの日本語 中級I 翻訳・文法解説 ベトナム語版 / Surinetwork
Surinetwork, 2019
114tr.
Surinetwork
Bản dịch từ vựng và giải thích ngữ pháp của giáo trình Minna no Nihongo Trung cấp 1
Đầu mục:1
2
みんなの日本語 中級II 教え方の手引き / Surinetwork
Surinetwork, 2014
226tr.
Surinetwork
Sách tham khảo dành cho giáo viên sử dụng giáo trình Tiếng Nhật cho mọi người trung cấp II để giảng dạy.
Đầu mục:1
3
みんなの日本語 中級II 翻訳・文法解説 ベトナム語版 / Surinetwork
Surinetwork, 2020
191tr.
Surinetwork
Đây là bản dịch và giải thích ngữ pháp dựa theo Minna no Nihongo Trung Cấp II - Quyển chính.
Đầu mục:1
4
みんなの日本語中級〈I〉本冊 / Surinetwork
Surinetwork, 2008
203tr.+ 1 đĩa
Surinetwork
Cuốn giáo trình tổng hợp đào tạo các kỹ năng ngôn ngữ cần thiết cho nửa đầu của trình độ trung cấp
Đầu mục:1
5
みんなの日本語中級I くり返して覚える単語帳 / Surinetwork
Surinetwork, 2021
73tr.
Surinetwork
Tài liệu học từ vựng của giáo trình Minna no Nihongo Trung cấp 1.
Đầu mục:1