Dòng Nội dung
1
中・上級を教える (国際交流基金日本語教授法シリーズ) / Japan Foudation
Hitsujishobo, 2019
189tr.
Japan Foudation
Hướng dẫn giảng dạy tiếng Nhật trung cao cấp
Đầu mục:1
2
初級を教える (国際交流基金日本語教授法シリーズ 9) / Japan Foudation
Hitsujishobo, 2020
78tr.
Japan Foudation
Hướng dẫn giảng dạy tiếng Nhật sơ cấp
Đầu mục:1
3
学習を評価する (国際交流基金日本語教授法シリーズ) / Japan Foudation
Hitsujishobo, 2011
139tr.
Japan Foudation
Hướng dẫn đánh giá kết quả học tập
Đầu mục:1
4
教え方を改善する (国際交流基金日本語教授法シリーズ) / Japan Foudation
Hitsujishobo, 2019
96tr.
Japan Foudation
Cải thiện cách dạy tiếng Nhật
Đầu mục:1
5
教材開発 (国際交流基金日本語教授法シリーズ 第14巻 / Japan Foudation
Hitsujishobo, 2008
109 tr.
Japan Foudation
Khai thác phát triển tài liệu giảng dạy.
Đầu mục:1