Sách tham khảo (Tất cả)
Hồ Chí Minh - Biên niên hoạt động kháng chiến 1946 - 1954 / Đỗ Hoàng Linh b.s [01-12-2023] Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

Ghi lại những chặng đường kháng chiến lịch sử, bền bỉ, anh dũng từ năm 1946 đến 1954 của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Mạng xã hội trong bối cảnh phát triển xã hội thông tin ở Việt Nam hiện nay : Sách chuyên khảo / Phạm Huy Kỳ, Đỗ Thị Thu Hằng (ch.b.), Nguyễn Thế Kỷ... [03-11-2023] Đầu mục:1

Gồm nhiều bài viết nghiên cứu về mạng xã hội và vấn đề quản lý thông tin, truyền thông trên thế giới, thực tiễn, kinh nghiệm và giải pháp cho Việt Nam như: Mạng xã hội - nhận diện và định hướng quản lý; tổng quan nghiên cứu vấn đề mạng xã hội trong bối cảnh phát triển xã hội thông tin ở Việt Nam hiện nay, nhận diện các dòng tin trên mạng xã hội facebook...

Làm giàu muôn đời. Nguyễn Xuân TuấnT.1 / [03-11-2023] Đầu mục:2

Gồm những câu chuyện dạy về kiến thức quản lý tiền bạc, tư duy tài chính, nhận biết những rủi ro về tài chính trong cuộc đời, con đường vượt qua thất bại và đau khổ, cách kiếm tiền và giữ tiền, cách đối phó với ác mộng tài chính, tạo dựng sức mạnh của liên minh, kỹ năng sống để làm giàu, kỹ năng quản trị...

Giáo trình tổ chức sản xuất sản phẩm báo chí đối ngoại và truyền thông quóc tế / Ch.b: Nguyễn Ngọc Oanh, Nguyễn Thị Thương Huyền, Nguyễn Đồng Anh [03-11-2023] Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

Trình bày quan niệm về sản phẩm báo chí, báo chí đối ngoại, sản phẩm truyền thông quốc tế; tổ chức toà soạn và phân công lao động trong tổ chức sản xuất sản phẩm báo chí đối ngoại; quy trình tổ chức sản xuất sản phẩm báo chí đối ngoại và truyền thông quốc tế; sử dụng các phần mềm ứng dụng trong thiết kế, trình bày sản phẩm báo in, biên tập chương trình phát thanh, truyền hình, biên tập ảnh; tổ chức sản xuất các sản phẩm báo chí truyền thông thuộc các loại hình báo chí khác nhau

Giáo trình báo chí điều tra / Đỗ Thị Thu Hằng ch.b. Lê Thị Nhã, Nguyễn Thị Trường Giang,... [02-11-2023] Đầu mục:2

Giới thiệu về báo chí điều tra. Vấn đề pháp lý, đạo đức và trách nhiệm xã hội. Quy trình tổ chức và thực hiện, kỹ năng, sáng tạo tác phẩm báo chí điều tra.

Giáo trình lao động nhà báo đối ngoại / Nguyễn Ngọc Oanh ch.b, Nguyễn Thị Thương Huyền, Nguyễn Đồng Anh b.s [02-11-2023] Đầu mục:2

Giới thiệu vài nét về lao động nhà báo và phân công lao động, phẩm chất và năng lực, các phương pháp khai thác, thu thập, xử lý thông tin và sáng tạo tác phẩm báo chí đối ngoại.

Chính luận truyền hình - Lý thuyết và kỹ năng sáng tạo tác phẩm / Nguyễn Ngọc Oanh [01-11-2023] Đầu mục:2

Giới thiệu vài nét về chính luận báo chí. Trình bày khái quát về chính luận truyền hình; thể loại bình luận truyền hình; quy trình sáng tạo tác phẩm bình luận; đàm luận truyền hình; tâm lý giao tiếp và ảnh hưởng của ngôn ngữ đến công chúng truyền hình

Luật thi đấu môn bơi [31-10-2023] Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

Giới thiệu về điều lệ, điều luật chung, quy chế về đạo đức, quy định của FINA đối với các đơn vị đăng cai, quy chế trong luật thi đấu môn bơi; luật bơi, bơi trên mặt nước tự nhiên, luật bơi cựu vận động viên, luật về các phương tiện vật chất

Luật thi đấu bóng rổ [31-10-2023] Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

Giới thiệu nội dung của luật thi đấu bóng rổ cụ thể: Trận đấu, kích thước sân và trang thiết bị thi đấu, đội bóng, luật thi đấu, phạm luật, lỗi, điều khoản chung, ban trọng tài, trọng tài bàn, giám sát trận đấu-trách nhiệm và quyền hạn

Luật thi đấu điền kinh [31-10-2023] Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

Giới thiệu Luật thi đấu Điền kinh với các quy định về: các cuộc thi đấu quốc tế, tư cách tham gia thi đấu, chống doping và các điều luật về y tế, các tranh chấp nảy sinh, các điều luật kỹ thuật về thi đấu điền kinh