Sách tham khảo (Tất cả)
Đội kèn tí hon / Cù Nhật Minh tuyển soạn [15-01-2024] Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

Ý tưởng nghệ thuật thiết kế và Vẽ các loài thủy tộc / Gia Bảo [05-01-2024] Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

Tuyển tập các bản nhạc căn bản dành cho piano classicHoàng Hoa tuyển chọnTập 1Nhạc công [28-12-2023] Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

Hồ Chí Minh về bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau / Hỏi - đápTrần Văn Miều, Nguyễn Việt Hùng [05-12-2023] Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

Giới thiệu 192 câu hỏi - đáp về: thân thế - sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tư tưởng Hồ Chí Minh về bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau, Đảng Cộng sản Việt Nam vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau, tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác

Hồ Chí Minh - Biên niên hoạt động kháng chiến 1946 - 1954 / Đỗ Hoàng Linh b.s [01-12-2023] Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

Ghi lại những chặng đường kháng chiến lịch sử, bền bỉ, anh dũng từ năm 1946 đến 1954 của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Mạng xã hội trong bối cảnh phát triển xã hội thông tin ở Việt Nam hiện nay : Sách chuyên khảo / Phạm Huy Kỳ, Đỗ Thị Thu Hằng (ch.b.), Nguyễn Thế Kỷ... [03-11-2023] Đầu mục:1

Gồm nhiều bài viết nghiên cứu về mạng xã hội và vấn đề quản lý thông tin, truyền thông trên thế giới, thực tiễn, kinh nghiệm và giải pháp cho Việt Nam như: Mạng xã hội - nhận diện và định hướng quản lý; tổng quan nghiên cứu vấn đề mạng xã hội trong bối cảnh phát triển xã hội thông tin ở Việt Nam hiện nay, nhận diện các dòng tin trên mạng xã hội facebook...

Làm giàu muôn đời. Nguyễn Xuân TuấnT.1 / [03-11-2023] Đầu mục:2

Gồm những câu chuyện dạy về kiến thức quản lý tiền bạc, tư duy tài chính, nhận biết những rủi ro về tài chính trong cuộc đời, con đường vượt qua thất bại và đau khổ, cách kiếm tiền và giữ tiền, cách đối phó với ác mộng tài chính, tạo dựng sức mạnh của liên minh, kỹ năng sống để làm giàu, kỹ năng quản trị...

Giáo trình tổ chức sản xuất sản phẩm báo chí đối ngoại và truyền thông quóc tế / Ch.b: Nguyễn Ngọc Oanh, Nguyễn Thị Thương Huyền, Nguyễn Đồng Anh [03-11-2023] Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

Trình bày quan niệm về sản phẩm báo chí, báo chí đối ngoại, sản phẩm truyền thông quốc tế; tổ chức toà soạn và phân công lao động trong tổ chức sản xuất sản phẩm báo chí đối ngoại; quy trình tổ chức sản xuất sản phẩm báo chí đối ngoại và truyền thông quốc tế; sử dụng các phần mềm ứng dụng trong thiết kế, trình bày sản phẩm báo in, biên tập chương trình phát thanh, truyền hình, biên tập ảnh; tổ chức sản xuất các sản phẩm báo chí truyền thông thuộc các loại hình báo chí khác nhau

Giáo trình báo chí điều tra / Đỗ Thị Thu Hằng ch.b. Lê Thị Nhã, Nguyễn Thị Trường Giang,... [02-11-2023] Đầu mục:2

Giới thiệu về báo chí điều tra. Vấn đề pháp lý, đạo đức và trách nhiệm xã hội. Quy trình tổ chức và thực hiện, kỹ năng, sáng tạo tác phẩm báo chí điều tra.

Giáo trình lao động nhà báo đối ngoại / Nguyễn Ngọc Oanh ch.b, Nguyễn Thị Thương Huyền, Nguyễn Đồng Anh b.s [02-11-2023] Đầu mục:2

Giới thiệu vài nét về lao động nhà báo và phân công lao động, phẩm chất và năng lực, các phương pháp khai thác, thu thập, xử lý thông tin và sáng tạo tác phẩm báo chí đối ngoại.