Kết quả NCKH/Tài liệu lưu hành nội bộ (Tất cả)
Mô phôi động vật thủy sản : Tài liệu lưu hành nội bộ: Dùng cho ngành đào tạo: Đại học Nuôi trồng thủy sản / Hoàng Văn Hùng [22-11-2023] Đầu mục:1

Các loại mô trong cơ thể động vật. Quy luật phát triển phôi ở động vật thủy sản.

Quản lý chất lượng nước trong nuôi trồng thủy sản : Tài liệu lưu hành nội bộ: Dùng cho ngành đào tạo: Đại học Nuôi trồng thủy sản / Hoàng Văn Hùng [22-11-2023] Đầu mục:1

Chất lượng nước, động thái hệ thống, quản lý chất lượng và giới thiệu một số hệ thống nuôi trồng thủy sản quản lý chất lượng nước.

Giáo dục hòa nhập ở trường tiểu học : Tài liệu lưu hành nội bộ: Dùng cho ngành đào tạo: Giáo dục Tiểu học: Trình độ đào tạo Đại học / Trần Thị Hòa chủ biên, Vũ Thanh Hòa [15-11-2023] Đầu mục:1

Những vấn đề chung về giáo dục hòa nhập cho học sinh khuyết tật; phương pháp giáo dục hòa nhập cho học sinh khuyết tật; dạy học hòa nhập; hỗ trợ giáo dục hòa nhập cho học sinh khuyết tật.

Công tác chủ nhiệm lớp và phụ trách Chi đội ở tiểu học : Tài liệu lưu hành nội bộ: Dùng cho ngành đào tạo: Giáo dục Tiểu học: Trình độ đào tạo Đại học / Nguyễn Thị Thương chủ ... [15-11-2023] Đầu mục:1

Những vấn đề chung về giáo viên chủ nhiệm; nội dung và phương pháp công tác chủ nhiệm lớp ở trường tiểu học; nghi thức Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh,...

Đa dạng sinh học : Tài liệu lưu hành nội bộ: Dùng cho ngành đào tạo Quản lý tài nguyên và môi trường / Nguyễn Thị Khiên chb. [15-11-2023] Đầu mục:1

Tổng quan về đa dạng sinh học; sự suy thoái và tổn thất đa dạng sinh học; bảo tồn đa dạng sinh học và phát triển bền vững,...

Thực vật thủy sinh : Tài liệu lưu hành nội bộ: Dùng cho ngành đào tạo Đại học Nuôi trồng thủy sản / Ngô Thị Hoản chủ biên [15-11-2023] Đầu mục:1

Mở đầu; đại cương về tảo; các ngành tảo; thực vật thủy sinh bậc cao; khu hệ thực vật thủy sinh; thực hành.

Nội tiết học sinh sản và ứng dụng trong nuôi trồng thủy sản : Tài liệu lưu hành nội bộ: Dùng cho ngành đào tạo Nuôi trồng thủy sản / Lê Thị Như Phương chủ biên [15-11-2023] Đầu mục:1

Tuyến yên cá xương và khả năng kích dục tố; vùng dưới đồi và hormone vùng dưới đồi; hormone buồng trứng; 1 số chất liên quan đến sinh sản cá,...

Quản trị thương hiệu : Tài liệu lưu hành nội bộ / Nguyễn Vân Thịnh [15-11-2023] Đầu mục:1

Tổng quan về thương hiệu; chiến lược thương hiệu; bảo hộ thương hiệu; định vị thương hiệu; hình ảnh thương hiệu, phát triển thương hiệu.

Bố cục 3 : Tài liệu lưu hành nội bộ: Dùng cho ngành đào tạo Trung cấp Năng khiếu Hội họa / Lê Minh Đức [15-11-2023] Đầu mục:1

Tìm hiểu chất liệu sơn dầu, kỹ thuật vẽ sơn dầu; thực hành vẽ tranh phong cảnh 1; thực hành vẽ tranh phong cảnh 2; tranh bố cục đề tài.