Sách tham khảo (Tất cả)
Xây dựng mô hình làng nghề truyền thống gắn với phát triển du lịch quảng Ninh : Sách chuyên khảo / Vũ Văn Viện, [18-06-2024] Đầu mục:2

Tổng quan về du lịch, nghề truyền thống và làng nghề truyền thống gắn với du lịch tại Quảng Ninh

Mô hình du lịch nông nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh : Sách chuyên khảo / Vũ Văn Viện [17-06-2024] Đầu mục:5

Cơ sở lí luận, thực tiễn, thực trạng phát triển, một số giải pháp và kết quả thực hiện nhiệm vụ về du lịch nông nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

Văn hóa Việt Nam, nghiên cứu và tiếp cận /. Nguyễn Chí BềnT.2, Các chuyên luận / [24-05-2024] Đầu mục:1

Phần 1. Các chuyên luận: Văn hóa dân gian Bến Tre. Lễ hội cổ truyền của người Việt, cấu trúc và thành tố.. Phụ lục ảnh bìa các công trình chủ biên, viết chung. Phần 2. Ý kiến về tác phẩm của Nguyễn Chí Bền. Phần 3. Danh mục tác phẩm của Nguyễn Chí Bền.

Văn hóa Việt Nam, nghiên cứu và tiếp cận /. Nguyễn Chí BềnT.1, Q.3. Về văn học / [24-05-2024] Đầu mục:1

Phần 1. Nghiên cứu văn học: Văn học dân gian Bến Tre. Văn học chữ viết Bến Tre, từ khởi thủy đến năm 1975. Tìm hiểu thêm về nhân vật lịch sử Phan Tòng để hiểu mười bải thơ điếu của Nguyễn Đình Chiểu. .....Phần 2. Cảm nhận tác giả, tác phẩm.

Văn hóa Việt Nam, nghiên cứu và tiếp cận /. Nguyễn Chí BềnT.1, Q.2. Về văn hóa đương đại / [24-05-2024] Đầu mục:1

Gồm: Quanh vấn đề xây dựng phát triển ngành văn hóa học. Tổng quan sự phát triển khái niệm, tư duy lý luận về văn hóa ở nước ngoài và Việt Nam. Từ Đề cương văn hóa năm 1943. Thử nhận diện chủ/khách thể. Công tác quản lý ngành văn hóa thông tin.....

Văn hóa Việt Nam, nghiên cứu và tiếp cận /. Nguyễn Chí BềnT.1, Q.1. Về văn hóa dân gian / [23-05-2024] Đầu mục:1

Gồm: Làng xưa xanh ngắt bóng dừa. Làng Việt Nam Bộ và văn hóa dân gian người Việt trên đồng bằng sông Cửu Long. Những hằng số của văn hóa dân gian người Việt Nam Bộ. Thiên nhiên và văn hóa dân gian người Việt ở Nam Bộ. Miệt vườn và văn hóa miệt vườn Bến Tre....

Giáo trình Hán ngữ / Có bổ sung nhiều điểm mớiVũ Lê Anh dịchTập 2Quyển thượng [09-04-2024] Đầu mục:1

Bộ giáo trình gồm nhiều các tình huống thực tế khi các sinh viên nước ngoài đến Trung Quốc học tập, sinh sống, làm việc...Đặc biệt bộ giáo trình với phần bài tập phong phú và đa dạng Ngữ pháp trong giáo trình đi từ dễ đến khó, giới thiệu cho học viên đặc điểm ngữ pháp, giải thích ngữ pháp một cách rõ ràng, dễ hiểu.

Giáo trình Hán ngữ / Vũ Lê Anh dịchTập 2Quyển hạ [09-04-2024] Đầu mục:1

Bộ giáo trình gồm nhiều các tình huống thực tế khi các sinh viên nước ngoài đến Trung Quốc học tập, sinh sống, làm việc...Đặc biệt bộ giáo trình với phần bài tập phong phú và đa dạng Ngữ pháp trong giáo trình đi từ dễ đến khó, giới thiệu cho học viên đặc điểm ngữ pháp, giải thích ngữ pháp một cách rõ ràng, dễ hiểu.

Vườn ẩm thực Trung Hoa món Sashimi Quảng Đông / Diệp Quốc Cường [09-04-2024] Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

Hướng dẫn cách làm món Sashimi Quảng Đông. 15 món hải sản, 19 món ngâm, 18 món nguội, 23 món chua ngọt.