Sách giáo trình
335.4346 PH104GI
Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh :
DDC 335.4346
Tác giả CN Phạm Ngọc Anh
Nhan đề Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh : Dành cho sinh viên đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh / Phạm Ngọc Anh, Mạch Quang Thắng, Nguyễn Ngọc Cơ,...
Lần xuất bản Tái bản có sửa chữa
Thông tin xuất bản H. : Chính trị Quốc gia - Sự Thật, 2014
Mô tả vật lý 286tr. ; 21cm
Tóm tắt Khái niệm, nguồn gốc quá trình hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh và tư tưởng Hồ Chí Minh về các vấn đề dân tộc, chủ nghĩa xã hội và con người, về ĐCSVN, đại đoàn kết dân tộc, quân sự, nhân văn, đạo đức và văn hoá
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Tư tưởng Hồ Chí Minh
Tác giả(bs) CN Nguyễn Ngọc Cơ
Tác giả(bs) CN Mạch Quang Thắng
Tác giả(bs) CN Lê Văn Thịnh
Tác giả(bs) CN Vũ Quang Hiến
Địa chỉ HALOUKho mượn Cơ sở 2(20): 2500646-65
Địa chỉ HALOUKho mượn sô 1 tầng 1(30): 1154326-55
000 00000nam#a2200000ui#4500
00112755
00211
004D501EECD-F37B-4A30-8B3E-ACDFBA207897
005201502041435
008081223s2014 vm| vie
0091 0
020 |c24000
039|a20150204143421|bphamhuong|y20150130105338|zphamhuong
082 |a335.4346|bPH104GI
100 |aPhạm Ngọc Anh
245 |aGiáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh : |bDành cho sinh viên đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh / |cPhạm Ngọc Anh, Mạch Quang Thắng, Nguyễn Ngọc Cơ,...
250 |aTái bản có sửa chữa
260 |aH. : |bChính trị Quốc gia - Sự Thật, |c2014
300 |a286tr. ; |c21cm
520 |aKhái niệm, nguồn gốc quá trình hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh và tư tưởng Hồ Chí Minh về các vấn đề dân tộc, chủ nghĩa xã hội và con người, về ĐCSVN, đại đoàn kết dân tộc, quân sự, nhân văn, đạo đức và văn hoá
653 |aGiáo trình
653 |aTư tưởng Hồ Chí Minh
700 |aNguyễn Ngọc Cơ
700|aMạch Quang Thắng
700|aLê Văn Thịnh
700|aVũ Quang Hiến
852|aHALOU|bKho mượn Cơ sở 2|j(20): 2500646-65
852|aHALOU|bKho mượn sô 1 tầng 1|j(30): 1154326-55
890|a50|b53|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 1154326 Kho mượn sô 1 tầng 1 335.4346 PH104GI Sách giáo trình 1 Hạn trả:04-08-2015
2 1154327 Kho mượn sô 1 tầng 1 335.4346 PH104GI Sách giáo trình 2
3 1154328 Kho mượn sô 1 tầng 1 335.4346 PH104GI Sách giáo trình 3
4 1154329 Kho mượn sô 1 tầng 1 335.4346 PH104GI Sách giáo trình 4
5 1154330 Kho mượn sô 1 tầng 1 335.4346 PH104GI Sách giáo trình 5
6 1154331 Kho mượn sô 1 tầng 1 335.4346 PH104GI Sách giáo trình 6 Hạn trả:18-12-2018
7 1154332 Kho mượn sô 1 tầng 1 335.4346 PH104GI Sách giáo trình 7
8 1154333 Kho mượn sô 1 tầng 1 335.4346 PH104GI Sách giáo trình 8
9 1154334 Kho mượn sô 1 tầng 1 335.4346 PH104GI Sách giáo trình 9
10 1154335 Kho mượn sô 1 tầng 1 335.4346 PH104GI Sách giáo trình 10
  1  2  3  4  5 of 5 
Không có liên kết tài liệu số nào