Sách tham khảo
338.4 NG527GI
Giáo trình tâm lý và nghệ thuật giao tiếp, ứng xử trong kinh doanh du lịch /
DDC 338.4
Tác giả CN Nguyễn Văn Đính
Nhan đề Giáo trình tâm lý và nghệ thuật giao tiếp, ứng xử trong kinh doanh du lịch / Ch.b. Nguyễn Văn Đính, Nguyễn Văn Mạnh
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 3 có chỉnh sửa, bổ sung
Thông tin xuất bản H. : Đại học Kinh tế Quốc dân, 2012
Mô tả vật lý 270tr. ; 24cm
Tóm tắt Vai trò của tâm lý học xã hội trong du lịch và một số vấn đề cơ bản về tâm lý học. Vài nét về sự hình thành và phát triển của tâm lý học xã hội. Các hiện tượng tâm lý cơ bản và một số khái niệm quan trọng. Ảnh hưởng của một số hiện tượng tâm lý xã hội và các quy luật tâm lý trong du lịch...
Từ khóa tự do Kinh doanh
Từ khóa tự do Du lịch
Từ khóa tự do Giao tiếp
Từ khóa tự do Ứng xử
Địa chỉ HALOUKho đọc số 1 tầng 2(3): 2115414-6
Địa chỉ HALOUKho mượn Cơ sở 2(32): 2500834-43, 2502049-61, 2508620-8
Địa chỉ HALOUKho mượn sô 1 tầng 1(9): 1154531-7, 1155612-3
000 00000nam#a2200000ui#4500
00112817
00212
00406804821-9A6C-48E1-900D-174D5AC4C92C
005201510130929
008081223s2012 vm| vie
0091 0
020 |c54000
039|a20151013092851|bphamhuong|y20150408090459|ztrannhien
082 |a338.4|bNG527GI
100 |aNguyễn Văn Đính
245 |aGiáo trình tâm lý và nghệ thuật giao tiếp, ứng xử trong kinh doanh du lịch / |cCh.b. Nguyễn Văn Đính, Nguyễn Văn Mạnh
250 |aTái bản lần thứ 3 có chỉnh sửa, bổ sung
260 |aH. : |bĐại học Kinh tế Quốc dân, |c2012
300 |a270tr. ; |c24cm
520 |aVai trò của tâm lý học xã hội trong du lịch và một số vấn đề cơ bản về tâm lý học. Vài nét về sự hình thành và phát triển của tâm lý học xã hội. Các hiện tượng tâm lý cơ bản và một số khái niệm quan trọng. Ảnh hưởng của một số hiện tượng tâm lý xã hội và các quy luật tâm lý trong du lịch...
653 |aKinh doanh
653 |aDu lịch
653 |aGiao tiếp
653|aỨng xử
852|aHALOU|bKho đọc số 1 tầng 2|j(3): 2115414-6
852|aHALOU|bKho mượn Cơ sở 2|j(32): 2500834-43, 2502049-61, 2508620-8
852|aHALOU|bKho mượn sô 1 tầng 1|j(9): 1154531-7, 1155612-3
8561|uhttp://thuvien.daihochalong.edu.vn/kiposdata1/anhbiasach/gt tâm lý và nghệ thuật giao tiếp, ứng xử trong kinh doanh du lịch.jpg
890|a44|b11|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 1154531 Kho mượn sô 1 tầng 1 338.4 NG527GI Sách giáo trình 1
2 1154532 Kho mượn sô 1 tầng 1 338.4 NG527GI Sách giáo trình 2
3 1154533 Kho mượn sô 1 tầng 1 338.4 NG527GI Sách giáo trình 3
4 1154534 Kho mượn sô 1 tầng 1 338.4 NG527GI Sách giáo trình 4
5 1154535 Kho mượn sô 1 tầng 1 338.4 NG527GI Sách giáo trình 5
6 1154536 Kho mượn sô 1 tầng 1 338.4 NG527GI Sách giáo trình 6
7 1154537 Kho mượn sô 1 tầng 1 338.4 NG527GI Sách giáo trình 7
8 2115414 Kho đọc số 1 tầng 2 338.4 NG527GI Sách tham khảo 8
9 2115415 Kho đọc số 1 tầng 2 338.4 NG527GI Sách tham khảo 9
10 2115416 Kho đọc số 1 tầng 2 338.4 NG527GI Sách tham khảo 10
  1  2  3  4  5 of 5 
Không có liên kết tài liệu số nào