Thông tin tài liệu
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 495.1 TR121Đ
    Nhan đề: Đàm thoại tiếng Trung Quốc thực dụng hàng ngày : = Happy beijing practical Chinese conversation /.
DDC 495.1
Tác giả CN Trần Hồng Ngọc b.s. ; Chu Trọng Thu
Nhan đề Đàm thoại tiếng Trung Quốc thực dụng hàng ngày : = Happy beijing practical Chinese conversation /. T.2 / Trần Hồng Ngọc b.s. ; Chu Trọng Thu.
Thông tin xuất bản Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng Hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2008
Mô tả vật lý 246tr. : minh họa ; 23cm
Tóm tắt Giới thiệu 20 bài đàm thoại thông dụng tiếng Trung Quốc với các chủ đề: chào hỏi, cảm ơn, khen ngợi, hỏi đường, học ngôn ngữ, tìm đồ vật bị thất lạc, thời gian, sinh nhật... kèm theo phần phiên âm tiếng Trung Quốc và phiên dịch Anh, Việt phù hợp cho người mới bắt đầu tự học
Từ khóa tự do Sách tự học
Từ khóa tự do Đàm thoại
Từ khóa tự do Tiếng Trung Quốc
Môn học Nhân văn
Tác giả(bs) CN Chu Trọng Thu- dịch
Địa chỉ HALOUKho đọc số 1 tầng 2(1): 2115606
Địa chỉ HALOUKho mượn Cơ sở 2(2): 2510648-9
Địa chỉ HALOUKho mượn sô 1 tầng 1(11): 1156297-307
00000000nam#a2200000ui#4500
00113237
00212
0042871721C-4614-4CD5-BD88-CD53A0476FB1
005202011241604
008081223s2008 vm| vie
0091 0
020 |c326000
039|a20201124160444|bphamhuong|y20151224093914|zphamhuong
082 |a495.1|bTR121Đ
100 |aTrần Hồng Ngọc b.s. ; Chu Trọng Thu
245 |aĐàm thoại tiếng Trung Quốc thực dụng hàng ngày : = Happy beijing practical Chinese conversation /. |nT.2 / |cTrần Hồng Ngọc b.s. ; Chu Trọng Thu.
260 |aTp. Hồ Chí Minh : |bNxb. Tổng Hợp Tp. Hồ Chí Minh, |c2008
300 |a246tr. : |bminh họa ; |c23cm
520 |aGiới thiệu 20 bài đàm thoại thông dụng tiếng Trung Quốc với các chủ đề: chào hỏi, cảm ơn, khen ngợi, hỏi đường, học ngôn ngữ, tìm đồ vật bị thất lạc, thời gian, sinh nhật... kèm theo phần phiên âm tiếng Trung Quốc và phiên dịch Anh, Việt phù hợp cho người mới bắt đầu tự học
653 |aSách tự học
653 |aĐàm thoại
653 |aTiếng Trung Quốc
690|aNhân văn
691|aNgôn ngữ, văn học và văn hóa nước ngoài
692|aNgôn ngữ Trung Quốc
700 |aChu Trọng Thu- dịch
852|aHALOU|bKho đọc số 1 tầng 2|j(1): 2115606
852|aHALOU|bKho mượn Cơ sở 2|j(2): 2510648-9
852|aHALOU|bKho mượn sô 1 tầng 1|j(11): 1156297-307
8561|uhttp://thuvien.daihochalong.edu.vn/kiposdata1/anhbiasach/đàm thoại tiếng trung quốc thực dụng hàng ngày.png
890|a14|b6|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 2115606 Kho đọc số 1 tầng 2 495.1 TR121Đ Sách tham khảo 1
2 1156297 Kho mượn sô 1 tầng 1 495.1 TR121Đ Sách tham khảo 2
3 1156298 Kho mượn sô 1 tầng 1 495.1 TR121Đ Sách tham khảo 3
4 1156299 Kho mượn sô 1 tầng 1 495.1 TR121Đ Sách tham khảo 4
5 1156300 Kho mượn sô 1 tầng 1 495.1 TR121Đ Sách tham khảo 5
6 1156301 Kho mượn sô 1 tầng 1 495.1 TR121Đ Sách tham khảo 6
7 1156302 Kho mượn sô 1 tầng 1 495.1 TR121Đ Sách tham khảo 7
8 2510648 Kho mượn Cơ sở 2 495.1 TR121Đ Sách tham khảo 13
9 2510649 Kho mượn Cơ sở 2 495.1 TR121Đ Sách tham khảo 14
10 1156303 Kho mượn sô 1 tầng 1 495.1 TR121Đ Sách tham khảo 8