Thông tin tài liệu
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 909 V500L
    Nhan đề: Lịch sử văn minh thế giới /
DDC 909
Tác giả CN Vũ Dương Ninh
Nhan đề Lịch sử văn minh thế giới / Vũ Dương Ninh (ch.b.), Nguyễn Gia Phu, Nguyễn Quốc Hùng
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 17
Thông tin xuất bản H. : Giáo dục, 2015
Mô tả vật lý 383tr. : minh họa ; 21cm
Tóm tắt Trình bày những kiến thức cơ bản về quá trình ra đời và phát triển của các nền văn minh tiêu biểu trong lịch sử loài người từ nền văn minh thời cổ trung đại ở phương Đông, phương Tây đến nền văn minh công nghiệp thời cận, hiện đại như: văn minh Bắc Phi và Tây Á, văn minh Ấn Độ, văn minh Trung Quốc...
Từ khóa tự do Văn minh
Từ khóa tự do Lịch sử
Từ khóa tự do Thế giới
Môn học Nhân văn
Tác giả(bs) CN Nguyễn Gia Phu
Tác giả(bs) CN Nguyễn Quốc Hùng
Tác giả(bs) CN Đinh Ngọc Bảo
Địa chỉ HALOUKho mượn sô 1 tầng 1(5): 1157226-30
00000000nam#a2200000ui#4500
00113435
00212
004E52C9DC1-4A2C-4A2F-BB87-C652A3DAA471
005202209131401
008081223s2015 vm| vie
0091 0
020 |c50000
039|a20220913140113|bphamhuong|c20201125155032|dphamhuong|y20160310081646|zphamhuong
082 |a909|bV500L
100 |aVũ Dương Ninh
245 |aLịch sử văn minh thế giới / |cVũ Dương Ninh (ch.b.), Nguyễn Gia Phu, Nguyễn Quốc Hùng
250 |aTái bản lần thứ 17
260 |aH. : |bGiáo dục, |c2015
300 |a383tr. : |bminh họa ; |c21cm
520 |aTrình bày những kiến thức cơ bản về quá trình ra đời và phát triển của các nền văn minh tiêu biểu trong lịch sử loài người từ nền văn minh thời cổ trung đại ở phương Đông, phương Tây đến nền văn minh công nghiệp thời cận, hiện đại như: văn minh Bắc Phi và Tây Á, văn minh Ấn Độ, văn minh Trung Quốc...
653 |aVăn minh
653 |aLịch sử
653 |aThế giới
690|aNhân văn
691|aKhác
692|aLịch sử
700|aNguyễn Gia Phu
700|aNguyễn Quốc Hùng
700|aĐinh Ngọc Bảo
852|aHALOU|bKho mượn sô 1 tầng 1|j(5): 1157226-30
8561|uhttp://thuvien.daihochalong.edu.vn/kiposdata1/anhbiasach/lịch sử văn minh tg.jpg
890|a5|b2|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 1157226 Kho mượn sô 1 tầng 2 909 V500L Sách giáo trình 1
2 1157227 Kho mượn sô 1 tầng 2 909 V500L Sách giáo trình 2
3 1157228 Kho mượn sô 1 tầng 2 909 V500L Sách giáo trình 3
4 1157229 Kho mượn sô 1 tầng 2 909 V500L Sách giáo trình 4
5 1157230 Kho mượn sô 1 tầng 2 909 V500L Sách giáo trình 5 Hạn trả:16-12-2022