Thông tin tài liệu
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 959.7041 NG527K
    Nhan đề: Kể chuyện Điện Biên Phủ 1953 -1954 /
DDC 959.7041
Tác giả CN Nguyễn Văn Khoan
Nhan đề Kể chuyện Điện Biên Phủ 1953 -1954 / Nguyễn Văn Khoan b.s, s.t
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 3
Thông tin xuất bản H. : Thông tin và Truyền thông, 2015
Mô tả vật lý 165tr. : ảnh ; 21cm
Tóm tắt Gồm các bài viết sâu sắc về những giai thoại bên kia chiến tuyến và những tấm gương điển hình của quân, dân ta trên chiến trường Điện Biên Phủ. Đặc biệt là những bài báo của ta và Pháp bình luận về chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ
Từ khóa tự do Điện Biên Phủ
Từ khóa tự do Kháng chiến chống pháp
Từ khóa tự do Truyện lịch sử
Từ khóa tự do Việt Nam
Môn học Nhân văn
Tác giả(bs) CN Nguyễn Tiếp
Tác giả(bs) CN Nguyễn Văn Khoan
Tác giả(bs) CN Ngọc Thông
Tác giả(bs) CN Phú Bằng
Tác giả(bs) CN Trần Cư
Tác giả(bs) CN Chính Yên-
Địa chỉ HALOUKho đọc số 1 tầng 1(5): 2121667-70, 2121943
Địa chỉ HALOUKho mượn sô 1 tầng 2(10): 1157822-31
00000000nam#a2200000ui#4500
00113598
00212
0043019C66C-5993-4213-B9AC-7DE36F72FE66
005202403251450
008081223s2015 vm| vie
0091 0
020 |c35000
039|a20240325145100|bphamhuong|c20240305141421|dphamhuong|y20160331095802|zphamhuong
082 |a959.7041|bNG527K
100 |aNguyễn Văn Khoan
245 |aKể chuyện Điện Biên Phủ 1953 -1954 / |cNguyễn Văn Khoan b.s, s.t
250 |aTái bản lần thứ 3
260 |aH. : |bThông tin và Truyền thông, |c2015
300 |a165tr. : |bảnh ; |c21cm
520 |aGồm các bài viết sâu sắc về những giai thoại bên kia chiến tuyến và những tấm gương điển hình của quân, dân ta trên chiến trường Điện Biên Phủ. Đặc biệt là những bài báo của ta và Pháp bình luận về chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ
653 |aĐiện Biên Phủ
653 |aKháng chiến chống pháp
653 |aTruyện lịch sử
653|aViệt Nam
690|aNhân văn
691|aKhác
692|aVăn học Việt Nam
700 |aNguyễn Tiếp
700|aNguyễn Văn Khoan
700|aNgọc Thông
700|aPhú Bằng
700|aTrần Cư
700|aChính Yên-
852|aHALOU|bKho đọc số 1 tầng 1|j(5): 2121667-70, 2121943
852|aHALOU|bKho mượn sô 1 tầng 2|j(10): 1157822-31
8561|uhttp://thuvien.daihochalong.edu.vn/kiposdata1/anhbiasach/kể chuyệ điện biên phủ.jpg
890|a15|b5|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 2121667 Kho đọc số 1 tầng 1 959.7041 NG527K Sách tham khảo 12
2 2121668 Kho đọc số 1 tầng 1 959.7041 NG527K Sách tham khảo 13
3 2121669 Kho đọc số 1 tầng 1 959.7041 NG527K Sách tham khảo 14
4 2121943 Kho đọc số 1 tầng 1 959.7041 NG527K Sách tham khảo 15
5 1157822 Kho mượn sô 1 tầng 2 959.7041 NG527K Sách tham khảo 1
6 1157823 Kho mượn sô 1 tầng 2 959.7041 NG527K Sách tham khảo 2
7 1157824 Kho mượn sô 1 tầng 2 959.7041 NG527K Sách tham khảo 3
8 1157825 Kho mượn sô 1 tầng 2 959.7041 NG527K Sách tham khảo 4
9 1157826 Kho mượn sô 1 tầng 2 959.7041 NG527K Sách tham khảo 5
10 1157827 Kho mượn sô 1 tầng 2 959.7041 NG527K Sách tham khảo 6