Thông tin tài liệu
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 910.4 T450T
    Nhan đề: Tiêu chuẩn kỹ năng nghề du lịch Việt Nam: Nghiệp vụ nhà hàng :
DDC 910.4
Tác giả CN Tổng cục du lịch Việt Nam
Nhan đề Tiêu chuẩn kỹ năng nghề du lịch Việt Nam: Nghiệp vụ nhà hàng : Trình độ cơ bản / Tổng cục du lịch Việt Nam
Lần xuất bản Xuất bản lần thứ nhất
Thông tin xuất bản H., 2009
Mô tả vật lý 785 tr.
Tóm tắt Giới thiệu Tiêu chuẩn kỹ năng nghề du lịch Việt Nam, nghiệp vụ buồng
Từ khóa tự do nhà hàng
Từ khóa tự do Du lịch Việt Nam
Từ khóa tự do Kỹ năng nghề
Môn học Du lịch, khách sạn, thể thao và dịch vụ cá nhân
Địa chỉ HALOUKho mượn Cơ sở 2(2): 2510156, 2511829
00000000nam#a2200000ui#4500
00115043
00212
00436FEFB9F-0C1F-471B-BDE0-DBE7F76D53D3
005202012101527
008081223s2009 vm| vie
0091 0
039|a20201210152756|bphamhuong|y20170420152908|zvunga
082 |a910.4|bT450T
100 |aTổng cục du lịch Việt Nam
245 |aTiêu chuẩn kỹ năng nghề du lịch Việt Nam: Nghiệp vụ nhà hàng : |bTrình độ cơ bản / |cTổng cục du lịch Việt Nam
250 |aXuất bản lần thứ nhất
260 |aH., |c2009
300 |a785 tr.
520 |aGiới thiệu Tiêu chuẩn kỹ năng nghề du lịch Việt Nam, nghiệp vụ buồng
653 |anhà hàng
653 |aDu lịch Việt Nam
653 |aKỹ năng nghề
690|aDu lịch, khách sạn, thể thao và dịch vụ cá nhân
691|aKhách sạn, nhà hàng
692|aQuản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống
852|aHALOU|bKho mượn Cơ sở 2|j(2): 2510156, 2511829
890|a2|b1|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 2510156 Kho mượn Cơ sở 2 910.4 T450T Sách tham khảo 1 Hạn trả:23-08-2021
2 2511829 Kho mượn Cơ sở 2 910.4 T450T Sách tham khảo 2