Thông tin tài liệu
  • Sách giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 372.37 NG527Đ
    Nhan đề: Đạo đức và phương pháp giáo dục đạo đức :
DDC 372.37
Tác giả CN Nguyễn Hữu Hợp
Nhan đề Đạo đức và phương pháp giáo dục đạo đức : Tài liệu đào tạo giáo viên tiểu học trình độ Cao đẳng và Đại học Sư pạm / Nguyễn Hữu Hợp, Lưu Thu Thủy
Thông tin xuất bản H. : Giáo dục. Đại học sư phạm, 2007
Mô tả vật lý 207tr. ; 29cm
Tóm tắt Giáo trình nhằm mục đích giúp cho sinh viên có những hiểu biết cần thiết và những kĩ năng cơ bản về giáo dục đạo đức cho học sinh tiểu học.
Từ khóa tự do Đạo đức
Từ khóa tự do Giáo dục
Từ khóa tự do Phương pháp
Từ khóa tự do Giáo viên tiểu học
Môn học Đào tạo giáo viên
Tác giả(bs) CN Lưu Thu Thuỷ
Địa chỉ HALOUKho đọc số 1 tầng 2(5): 2100541-5
Địa chỉ HALOUKho mượn sô 1 tầng 1(121): 1101823-939, 1104132, 1152594-6
00000000nam#a2200000ui#4500
001154
00211
00434EDB315-2FEC-43A5-B632-5E4322DA6E83
005202104070907
008081223s2007 vm| vie
0091 0
039|a20210407090914|btrannhien|c20141202104501|dtranhoa|y20130820095408|ztranhoa
082 |a372.37|bNG527Đ
100 |aNguyễn Hữu Hợp
245 |aĐạo đức và phương pháp giáo dục đạo đức : |bTài liệu đào tạo giáo viên tiểu học trình độ Cao đẳng và Đại học Sư pạm / |cNguyễn Hữu Hợp, Lưu Thu Thủy
260 |aH. : |bGiáo dục. Đại học sư phạm, |c2007
300 |a207tr. ; |c29cm
520 |aGiáo trình nhằm mục đích giúp cho sinh viên có những hiểu biết cần thiết và những kĩ năng cơ bản về giáo dục đạo đức cho học sinh tiểu học.
653 |aĐạo đức
653 |aGiáo dục
653 |aPhương pháp
653|aGiáo viên tiểu học
690|aĐào tạo giáo viên
691|aGiáo dục Tiểu học
700|aLưu Thu Thuỷ
852|aHALOU|bKho đọc số 1 tầng 2|j(5): 2100541-5
852|aHALOU|bKho mượn sô 1 tầng 1|j(121): 1101823-939, 1104132, 1152594-6
890|a126|b78|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 2100541 Kho đọc số 1 tầng 2 372.37 NG527Đ Sách tham khảo 1
2 2100542 Kho đọc số 1 tầng 2 372.37 NG527Đ Sách tham khảo 2
3 2100543 Kho đọc số 1 tầng 2 372.37 NG527Đ Sách tham khảo 3
4 2100544 Kho đọc số 1 tầng 2 372.37 NG527Đ Sách tham khảo 4
5 2100545 Kho đọc số 1 tầng 2 372.37 NG527Đ Sách tham khảo 5
6 1101823 Kho mượn sô 1 tầng 1 372.37 NG527Đ Sách giáo trình 6 Hạn trả:14-12-2021
7 1101824 Kho mượn sô 1 tầng 1 372.37 NG527Đ Sách giáo trình 7
8 1101825 Kho mượn sô 1 tầng 1 372.37 NG527Đ Sách giáo trình 8
9 1101826 Kho mượn sô 1 tầng 1 372.37 NG527Đ Sách giáo trình 9
10 1101827 Kho mượn sô 1 tầng 1 372.37 NG527Đ Sách giáo trình 10 Hạn trả:14-12-2021