Luận văn, Luận án
540
Sử dụng phương tiện trực quan trong dạy học một số khái niệm hóa học cơ bản ở trường trung học cơ sở nhằm phát triển năng lực thực nghiệm cho học sinh :
DDC 540
Tác giả CN Vũ Tiến Tình
Tác giả TT Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
Nhan đề Sử dụng phương tiện trực quan trong dạy học một số khái niệm hóa học cơ bản ở trường trung học cơ sở nhằm phát triển năng lực thực nghiệm cho học sinh : Luận án tiến sĩ khoa học giáo dục / Vũ Tiến Tình; Nguyễn Cương, Nguyễn Đức Dũng hướng dẫn
Thông tin xuất bản H., 2017
Mô tả vật lý 159 tr., 88PL ; A4
Tóm tắt Cơ sở lí luận và thực tiễn của việc sử dụng phương tiện trực quan trong dạy học khái niệm hóa học cơ bản ở trường trung học cơ sở nhằm phát triển năng lực thực nghiệm cho học sinh. Phát triển năng lực thực nghiệm hóa học cho học sinh thông qua sử dụng phương tiện trực quan trong dạy học một số khái niệm hóa học cơ bản ở trường trung học cơ sở. Thực nghiệm sư phạm
Thuật ngữ chủ đề Hóa học
Từ khóa tự do Trung học cơ sở
Từ khóa tự do Phương tiện trực quan
Từ khóa tự do Năng lực thực nghiệm
Từ khóa tự do Hóa học
Môn học Hóa học
Địa chỉ HALOUKho luận án_Phòng đọc tầng 2(1): 20100010
000 00000nam#a2200000ui#4500
00116407
00215
00407D5BB1A-2547-490F-8CF2-0895DA0922ED
005201808011056
008081223s2017 vm| vie
0091 0
039|a20180801110038|btrannhien|c20180801101342|dtrannhien|y20180801101158|ztrannhien
082 |a540
100 |aVũ Tiến Tình
110 |aTrường Đại học Sư phạm Hà Nội
245 |aSử dụng phương tiện trực quan trong dạy học một số khái niệm hóa học cơ bản ở trường trung học cơ sở nhằm phát triển năng lực thực nghiệm cho học sinh : |bLuận án tiến sĩ khoa học giáo dục / |cVũ Tiến Tình; Nguyễn Cương, Nguyễn Đức Dũng hướng dẫn
260 |aH., |c2017
300 |a159 tr., 88PL ; |cA4
502 |aChuyên ngành: Lí luận và PPDH bộ môn Hóa học; Mã số 62140111
520 |aCơ sở lí luận và thực tiễn của việc sử dụng phương tiện trực quan trong dạy học khái niệm hóa học cơ bản ở trường trung học cơ sở nhằm phát triển năng lực thực nghiệm cho học sinh. Phát triển năng lực thực nghiệm hóa học cho học sinh thông qua sử dụng phương tiện trực quan trong dạy học một số khái niệm hóa học cơ bản ở trường trung học cơ sở. Thực nghiệm sư phạm
650 |aHóa học
653 |aTrung học cơ sở
653 |aPhương tiện trực quan
653 |aNăng lực thực nghiệm
653 |aHóa học
690 |aHóa học
852|aHALOU|bKho luận án_Phòng đọc tầng 2|j(1): 20100010
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 20100010 Kho luận án_Phòng đọc tầng 2 540 Luận án 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào