Sách tham khảo
796
Tổ chức giải thi đấu thể thao trong các lễ hội ở địa phương :
DDC 796
Tác giả CN Hoàng Công Dân, Nguyễn Ngọc Kim Anh
Nhan đề Tổ chức giải thi đấu thể thao trong các lễ hội ở địa phương : Xuất bản phẩm nhà nước đặt hàng / Hoàng Công Dân, Nguyễn Ngọc Kim Anh
Thông tin xuất bản H, : Nxb. Thể dục Thể thao, 2018
Mô tả vật lý 255tr. ; 19 cm.
Từ khóa tự do Thể thao t
Từ khóa tự do Lễ hội
Từ khóa tự do Thi đấu
Môn học Thể dục
Tác giả(bs) CN Nguyễn Ngọc Kim Anh
Địa chỉ HALOUKho đọc số 1 tầng 2(2): 2115755-6
Địa chỉ HALOUKho mượn Cơ sở 2(2): 2512172-3
Địa chỉ HALOUKho mượn sô 1 tầng 1(1): 1160426
000 00000nam#a2200000ui#4500
00116410
00212
004DAC7CE7D-97D4-4865-9518-EC95F0F811E4
005201809180905
008081223s2018 vm| vie
0091 0
020 |a978-604-85-0671-1
039|y20180918090346|ztrannhien
082 |a796
100 |aHoàng Công Dân, Nguyễn Ngọc Kim Anh
245 |aTổ chức giải thi đấu thể thao trong các lễ hội ở địa phương : |bXuất bản phẩm nhà nước đặt hàng / |cHoàng Công Dân, Nguyễn Ngọc Kim Anh
260 |aH, : |bNxb. Thể dục Thể thao, |c2018
300 |a255tr. ; |c19 cm.
653 |aThể thao t
653 |aLễ hội
653 |aThi đấu
690 |aThể dục
700|aNguyễn Ngọc Kim Anh
852|aHALOU|bKho đọc số 1 tầng 2|j(2): 2115755-6
852|aHALOU|bKho mượn Cơ sở 2|j(2): 2512172-3
852|aHALOU|bKho mượn sô 1 tầng 1|j(1): 1160426
890|a5
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 2512172 Kho mượn Cơ sở 2 796 Sách tham khảo 4
2 2512173 Kho mượn Cơ sở 2 796 Sách tham khảo 5
3 2115755 Kho đọc số 1 tầng 2 796 Sách tham khảo 1
4 2115756 Kho đọc số 1 tầng 2 796 Sách tham khảo 2
5 1160426 Kho mượn sô 1 tầng 1 796 Sách tham khảo 3
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào