Tài liệu sinh viên
Một số giải pháp khai thác đặc sản ẩm thực phục vụ kinh doanh du lịch Hạ Long :
Tác giả CN Lương Thu Hương
Nhan đề Một số giải pháp khai thác đặc sản ẩm thực phục vụ kinh doanh du lịch Hạ Long : Báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên tham gia xét giải thường sinh viên nghiên cứu khoa học cấp trường
Thông tin xuất bản Quảng Ninh : Trường Đại học Hạ Long, 2018
Mô tả vật lý 64tr.
Địa chỉ HALOUKho mượn Cơ sở 2(1): 2512185
Tệp tin điện tử 0
000 00000nam#a2200000ui#4500
00116419
00214
003True
0044B7AA96E-CD2F-4F53-B668-35378D140E49
005201810090956
006
007
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|y20181009095548|zhangpham
100 |aLương Thu Hương
245 |aMột số giải pháp khai thác đặc sản ẩm thực phục vụ kinh doanh du lịch Hạ Long : |bBáo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên tham gia xét giải thường sinh viên nghiên cứu khoa học cấp trường
260 |aQuảng Ninh : |bTrường Đại học Hạ Long, |c2018
300 |a64tr.
852|aHALOU|bKho mượn Cơ sở 2|j(1): 2512185
856 |s.MB|n0
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 2512185 Kho mượn Cơ sở 2 Tài liệu sinh viên 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào