Tài liệu sinh viên
Nghiên cứu về sự biến tướng của nghi lễ hầu đồng hiện nay
Tác giả CN Đỗ Văn Đạt
Nhan đề Nghiên cứu về sự biến tướng của nghi lễ hầu đồng hiện nay
Thông tin xuất bản Quảng Ninh : Trường Đại học Hạ Long, 2018
Mô tả vật lý 27tr.
Địa chỉ HALOUKho mượn Cơ sở 2(1): 2512188
Tệp tin điện tử 0
000 00000nam#a2200000ui#4500
00116422
00214
003True
00493E5DA02-5BFF-495C-B5BC-5E0E145CBBF0
005201810091016
006
007
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|y20181009101526|zhangpham
100 |aĐỗ Văn Đạt
245 |aNghiên cứu về sự biến tướng của nghi lễ hầu đồng hiện nay
260 |aQuảng Ninh : |bTrường Đại học Hạ Long, |c2018
300 |a27tr.
852|aHALOU|bKho mượn Cơ sở 2|j(1): 2512188
856 |s.MB|n0
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 2512188 Kho mượn Cơ sở 2 Tài liệu sinh viên 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào