Thông tin tài liệu
  • Sách giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 495.1
    Nhan đề: Giáo trình ngữ pháp tiếng Hán hiện đại :
DDC 495.1
Tác giả CN Tô Cẩm Duy
Nhan đề Giáo trình ngữ pháp tiếng Hán hiện đại : Sơ - Trung cấp / Tô Cẩm Duy
Thông tin xuất bản Nxb. Hồng Đức, 2018
Mô tả vật lý 322 tr. ; 24cm
Tóm tắt Gồm 24 bài, mỗi bài đều trình bày cấu trúc ngữ pháp của câu, ví dụ minh họa và nhiều bài tập.
Từ khóa tự do Hán ngữ
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Ngữ pháp
Từ khóa tự do Tiếng Hán hiện đại
Môn học Nhân văn
Địa chỉ HALOUKho đọc số 1 tầng 2(5): 2116140-4
Địa chỉ HALOUKho mượn sô 1 tầng 1(15): 1161347-61
00000000nam#a2200000ui#4500
00116665
00211
00433DBF911-243A-40D2-8AB8-3AF1CDCA224D
005202109241612
008081223s2018 vm| vie
0091 0
020 |a978-604-89-4584-8|c145 000
039|a20210924161246|bhanhung|c20201215104447|dtrannhien|y20190704101715|ztrannhien
082 |a495.1
100 |aTô Cẩm Duy
245 |aGiáo trình ngữ pháp tiếng Hán hiện đại : |bSơ - Trung cấp / |cTô Cẩm Duy
260 |bNxb. Hồng Đức, |c2018
300 |a322 tr. ; |c24cm
520 |aGồm 24 bài, mỗi bài đều trình bày cấu trúc ngữ pháp của câu, ví dụ minh họa và nhiều bài tập.
653 |aHán ngữ
653 |aGiáo trình
653 |aNgữ pháp
653|aTiếng Hán hiện đại
690 |aNhân văn
691|aNgôn ngữ, văn học và văn hóa nước ngoài
692|aNgôn ngữ Trung Quốc
852|aHALOU|bKho đọc số 1 tầng 2|j(5): 2116140-4
852|aHALOU|bKho mượn sô 1 tầng 1|j(15): 1161347-61
8561|uhttp://thuvien.daihochalong.edu.vn/kiposdata1/giáo trình ngữ pháp tiếng hán hiện đại.jpg
890|a20|b14
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 1161347 Kho mượn sô 1 tầng 2 495.1 Sách giáo trình 1
2 1161348 Kho mượn sô 1 tầng 2 495.1 Sách giáo trình 2 Hạn trả:15-10-2024
3 1161349 Kho mượn sô 1 tầng 2 495.1 Sách giáo trình 3 Hạn trả:18-10-2024
4 1161350 Kho mượn sô 1 tầng 2 495.1 Sách giáo trình 4 Hạn trả:28-07-2023
5 1161351 Kho mượn sô 1 tầng 2 495.1 Sách giáo trình 5
6 1161352 Kho mượn sô 1 tầng 2 495.1 Sách giáo trình 6 Hạn trả:13-05-2022
7 1161353 Kho mượn sô 1 tầng 2 495.1 Sách giáo trình 7
8 1161354 Kho mượn sô 1 tầng 2 495.1 Sách giáo trình 8
9 1161355 Kho mượn sô 1 tầng 2 495.1 Sách giáo trình 9 Hạn trả:26-01-2022
10 1161356 Kho mượn sô 1 tầng 2 495.1 Sách giáo trình 10 Hạn trả:19-01-2022