Thông tin tài liệu
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 495.782
    Nhan đề: Ngữ pháp tiếng Hàn thông dụng :
DDC 495.782
Tác giả CN Min Jin - young
Nhan đề Ngữ pháp tiếng Hàn thông dụng : Trung cấp / Min Jin - young, Ahn Jean - myung, Biên dịch Trang Thơm
Thông tin xuất bản H : Nxb. Hồng Đức, 2018
Mô tả vật lý 432tr. : minh họa ; 24cm
Tóm tắt Cung cấp những kiến thức cơ bản về ngữ pháp tiếng Hàn. Nhiều chủ điểm ngữ pháp và cấu trúc xuất hiện trong kỳ thi TOPIK trung cấp trình độ 3 và 4. Phần giải thích ngữ pháp chi tiết và phần luyện tập phù hợp cho việc tự học. So sánh các chủ điểm ngữ pháp tương đồng và nhấn mạnh sự khác biệt giữa chúng. Các cấu trúc ngữ pháp và phần luyện tập được thiết kế phù hợp cho việc luyện thi TOPIK trung cấp.
Từ khóa tự do Tiếng Hàn
Từ khóa tự do Ngữ pháp
Môn học Nhân văn
Địa chỉ HALOUKho đọc số 1 tầng 1(5): 2116288-92
Địa chỉ HALOUKho mượn sô 1 tầng 2(10): 1161540-9
00000000nam#a2200000ui#4500
00116749
00212
00423B49693-E265-49FA-ABEE-5416EB81DF83
005202012021056
008081223s2018 vm| vie
0091 0
020 |a8935246903377|c200000
039|a20201202105603|bphamhuong|c20191022095252|dphamhuong|y20190718093315|zphamhuong
082 |a495.782
100 |aMin Jin - young
245 |aNgữ pháp tiếng Hàn thông dụng : |bTrung cấp / |cMin Jin - young, Ahn Jean - myung, Biên dịch Trang Thơm
260 |aH : |bNxb. Hồng Đức, |c2018
300 |a432tr. : |bminh họa ; |c24cm
520 |aCung cấp những kiến thức cơ bản về ngữ pháp tiếng Hàn. Nhiều chủ điểm ngữ pháp và cấu trúc xuất hiện trong kỳ thi TOPIK trung cấp trình độ 3 và 4. Phần giải thích ngữ pháp chi tiết và phần luyện tập phù hợp cho việc tự học. So sánh các chủ điểm ngữ pháp tương đồng và nhấn mạnh sự khác biệt giữa chúng. Các cấu trúc ngữ pháp và phần luyện tập được thiết kế phù hợp cho việc luyện thi TOPIK trung cấp.
653 |aTiếng Hàn
653 |aNgữ pháp
690|aNhân văn
691|aNgôn ngữ, văn học và văn hóa nước ngoài
692|aNgôn ngữ Hàn Quốc
852|aHALOU|bKho đọc số 1 tầng 1|j(5): 2116288-92
852|aHALOU|bKho mượn sô 1 tầng 2|j(10): 1161540-9
8561|uhttp://thuvien.daihochalong.edu.vn/KIPOSDATA1/bia%20sach/NP%20ti%E1%BA%BFng%20H%C3%A0n%20th%C3%B4ng%20d%E1%BB%A5ng%20TC.jpg
890|a15|b7
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 2116288 Kho đọc số 1 tầng 1 495.782 Sách giáo trình 1
2 2116289 Kho đọc số 1 tầng 1 495.782 Sách giáo trình 2
3 2116290 Kho đọc số 1 tầng 1 495.782 Sách giáo trình 3
4 2116291 Kho đọc số 1 tầng 1 495.782 Sách giáo trình 4
5 2116292 Kho đọc số 1 tầng 1 495.782 Sách giáo trình 5
6 1161540 Kho mượn sô 1 tầng 2 495.782 Sách giáo trình 6
7 1161541 Kho mượn sô 1 tầng 2 495.782 Sách giáo trình 7
8 1161542 Kho mượn sô 1 tầng 2 495.782 Sách giáo trình 8
9 1161543 Kho mượn sô 1 tầng 2 495.782 Sách giáo trình 9
10 1161544 Kho mượn sô 1 tầng 2 495.782 Sách giáo trình 10