Thông tin tài liệu
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 495.782
    Nhan đề: Các mẫu câu cơ bản tiếng Hàn /
DDC 495.782
Tác giả CN Lê Huy Khoa
Nhan đề Các mẫu câu cơ bản tiếng Hàn / Lê Huy Khoa
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 1
Thông tin xuất bản T.P. Hồ Chí Minh : Nxb. Đại Học Quốc Gia Thành Phố Hồ Chí Minh, 2019
Mô tả vật lý 189tr. : minh họa ; 20,5cm
Tóm tắt Các mẫu câu cơ bản dùng trong văn viết, đàm thoại, giao tiếp hàng ngày với nhiều chủ đề và mọi tình huống
Từ khóa tự do Mẫu câu
Từ khóa tự do Tiếng Hàn Quốc
Môn học Nhân văn
Địa chỉ HALOUKho đọc số 1 tầng 1(5): 2116534-8
Địa chỉ HALOUKho mượn sô 1 tầng 2(10): 1161996-2005
00000000nam#a2200000ui#4500
00117015
00212
0041D3FB82A-6FA8-4389-A4B5-5C9EA275611C
005202012021555
008081223s2019 vm| vie
0091 0
020 |a9786047355631|c78000
039|a20201202155509|bphamhuong|y20191105091556|zphamhuong
082 |a495.782
100 |aLê Huy Khoa
245 |aCác mẫu câu cơ bản tiếng Hàn / |cLê Huy Khoa
250 |aTái bản lần thứ 1
260 |aT.P. Hồ Chí Minh : |bNxb. Đại Học Quốc Gia Thành Phố Hồ Chí Minh, |c2019
300 |a189tr. : |bminh họa ; |c20,5cm
520 |aCác mẫu câu cơ bản dùng trong văn viết, đàm thoại, giao tiếp hàng ngày với nhiều chủ đề và mọi tình huống
653 |aMẫu câu
653 |aTiếng Hàn Quốc
690|aNhân văn
691|aNgôn ngữ, văn học và văn hóa nước ngoài
692|aNgôn ngữ Hàn Quốc
852|aHALOU|bKho đọc số 1 tầng 1|j(5): 2116534-8
852|aHALOU|bKho mượn sô 1 tầng 2|j(10): 1161996-2005
8561|uhttp://thuvien.daihochalong.edu.vn/kiposdata1/huongpham/cácmaucaucobanth.jpg
890|a15|b1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 1162002 Kho mượn sô 1 tầng 2 495.782 Sách tham khảo 7
2 1162003 Kho mượn sô 1 tầng 2 495.782 Sách tham khảo 8
3 1161996 Kho mượn sô 1 tầng 2 495.782 Sách tham khảo 1
4 1161997 Kho mượn sô 1 tầng 2 495.782 Sách tham khảo 2
5 1161998 Kho mượn sô 1 tầng 2 495.782 Sách tham khảo 3
6 1161999 Kho mượn sô 1 tầng 2 495.782 Sách tham khảo 4
7 1162000 Kho mượn sô 1 tầng 2 495.782 Sách tham khảo 5
8 1162001 Kho mượn sô 1 tầng 2 495.782 Sách tham khảo 6
9 1162004 Kho mượn sô 1 tầng 2 495.782 Sách tham khảo 9
10 1162005 Kho mượn sô 1 tầng 2 495.782 Sách tham khảo 10