Thông tin tài liệu
  • Sách giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 338.4
    Nhan đề: Môi trường du lịch và phát triển bền vững :
DDC 338.4
Tác giả CN Vũ Văn Viện
Nhan đề Môi trường du lịch và phát triển bền vững : Giáo trình / Vũ Văn Viện, Ngô Hải Ninh, Nguyễn Thúy Lan
Thông tin xuất bản Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2019
Mô tả vật lý 129 tr. ; 27cm
Tóm tắt Những vấn đề cơ bản về môi trường; môi trường và sự phát triển kinh tế; môi trường du lịch; phát triển bền vững trong bối cảnh biến đổi khí hậu
Thuật ngữ chủ đề Tủ sách Đại học Hạ Long
Từ khóa tự do Phát triển bền vững
Từ khóa tự do Môi trường du lịch
Từ khóa tự do Du lịch
Môn học Du lịch, khách sạn, thể thao và dịch vụ cá nhân
Tác giả(bs) CN Ngô Hải Ninh, Nguyễn Thúy Lan
Địa chỉ HALOUKho đọc số 1 tầng 1(10): 2116577-86
Địa chỉ HALOUKho mượn sô 1 tầng 2(29): 1162070-98
00000000nam#a2200000ui#4500
00117027
00211
0044188E4A1-482F-44E7-8711-D35DC00B63DD
005202404251430
008081223s2019 vm| vie
0091 0
020 |a9786049860256|c100000
039|a20240425143038|btrannhien|c20201230160553|dtrannhien|y20200110161929|ztrannhien
082 |a338.4
100 |aVũ Văn Viện
245 |aMôi trường du lịch và phát triển bền vững : |bGiáo trình / |cVũ Văn Viện, Ngô Hải Ninh, Nguyễn Thúy Lan
260 |bNxb. Đại học Quốc gia Hà Nội, |c2019
300 |a129 tr. ; |c27cm
520 |aNhững vấn đề cơ bản về môi trường; môi trường và sự phát triển kinh tế; môi trường du lịch; phát triển bền vững trong bối cảnh biến đổi khí hậu
650|aTủ sách Đại học Hạ Long
653 |aPhát triển bền vững
653 |aMôi trường du lịch
653 |aDu lịch
690 |aDu lịch, khách sạn, thể thao và dịch vụ cá nhân
691|aDu lịch
692|aQuản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
700 |aNgô Hải Ninh, Nguyễn Thúy Lan
852|aHALOU|bKho đọc số 1 tầng 1|j(10): 2116577-86
852|aHALOU|bKho mượn sô 1 tầng 2|j(29): 1162070-98
890|a39|b14
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 1162070 Kho mượn sô 1 tầng 2 338.4 Sách giáo trình 1
2 1162078 Kho mượn sô 1 tầng 2 338.4 Sách giáo trình 9
3 1162087 Kho mượn sô 1 tầng 2 338.4 Sách giáo trình 18
4 1162094 Kho mượn sô 1 tầng 2 338.4 Sách giáo trình 25
5 2116577 Kho đọc số 1 tầng 1 338.4 Sách giáo trình 30
6 1162071 Kho mượn sô 1 tầng 2 338.4 Sách giáo trình 2 Hạn trả:27-06-2024
7 1162079 Kho mượn sô 1 tầng 2 338.4 Sách giáo trình 10
8 1162088 Kho mượn sô 1 tầng 2 338.4 Sách giáo trình 19
9 1162089 Kho mượn sô 1 tầng 2 338.4 Sách giáo trình 20
10 1162090 Kho mượn sô 1 tầng 2 338.4 Sách giáo trình 21