Thông tin tài liệu
  • Kết quả NCKH
  • Ký hiệu PL/XG: 320
    Nhan đề: Hệ thống câu hỏi và bài tập phục vụ dạy học chương 5. “Suy luận” – Học phần Lôgic học đại cương :
DDC 320
Tác giả CN Đoàn Thị Tâm
Nhan đề Hệ thống câu hỏi và bài tập phục vụ dạy học chương 5. “Suy luận” – Học phần Lôgic học đại cương : . / Đoàn Thị Tâm
Thông tin xuất bản Quảng Ninh, 2019
Mô tả vật lý 22tr. ; A4
Phụ chú Nhiệm vụ khoa học cấp cơ sở
Từ khóa tự do Lôgic học đại cương
Từ khóa tự do Câu hỏi
Từ khóa tự do Suy luận
Từ khóa tự do Bài tập
Tác giả(bs) TT Trường Đại học Hạ Long
Địa chỉ HALOUKho đọc số 2 tầng 2(1): 2201124
Tệp tin điện tử http://thuvien.daihochalong.edu.vn/kiposdata1/sach tieng nhat/nckh bia.jpg
00000000nam#a2200000ui#4500
00117062
00213
004DC810E1C-8303-4249-9310-29347B02BE6C
005202003041509
008081223s2019 vm| vie
0091 0
039|y20200304151054|ztrannhien
082 |a320
100 |aĐoàn Thị Tâm
245 |aHệ thống câu hỏi và bài tập phục vụ dạy học chương 5. “Suy luận” – Học phần Lôgic học đại cương : |b. / |cĐoàn Thị Tâm
260 |aQuảng Ninh, |c2019
300 |a22tr. ; |cA4
500|aNhiệm vụ khoa học cấp cơ sở
653 |aLôgic học đại cương
653 |aCâu hỏi
653 |aSuy luận
653|aBài tập
690 |aGiáo dục chính trị
710 |aTrường Đại học Hạ Long|bKhoa Khoa học Cơ bản
852|aHALOU|bKho đọc số 2 tầng 2|j(1): 2201124
8561|uhttp://thuvien.daihochalong.edu.vn/kiposdata1/sach tieng nhat/nckh bia.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 2201124 Kho đọc số 2 tầng 2 320 Kết quả NCKH 1