Thông tin tài liệu
  • Sách giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 372.37 Đ313T
    Nhan đề: Tiếng việt và phương pháp dạy học tiếng việt ở tiểu học :
DDC 372.37
Tác giả CN Đinh Thị Oanh
Nhan đề Tiếng việt và phương pháp dạy học tiếng việt ở tiểu học : Tài liệu đào tạo giáo viên tiểu học từ trình độ THSP lên CĐSP / Đinh Thị Oanh
Thông tin xuất bản Hà Nội : Giáo dục, 2006
Mô tả vật lý 327 ; 29cm
Tóm tắt Tài liệu không chỉ cung cấp kiến thức chuyên sâu và nâng cao về tiếng việt mà còn hướng dẫn học viên những kĩ năng thực hành nghiệp vụ sư phạm, những phương pháp dạy học tiếng việt ở tiểu học theo chương trình đổi mới
Từ khóa tự do Tiếng việt
Từ khóa tự do Phương pháp
Từ khóa tự do Dạy học
Môn học Đào tạo giáo viên
Tác giả(bs) CN Vũ Thị Kim Dung, Phạm Thị Thanh
Địa chỉ HALOUKho đọc số 1 tầng 2(4): 2100686-8, 2100958
Địa chỉ HALOUKho mượn sô 1 tầng 1(65): 1103919-35, 1138311-55, 1151697, 1151850, 1152631
00000000nam#a2200000ui#4500
001194
00211
004FE1A8CA0-FD3F-4F6D-B690-0726AC19497F
005202104070925
008081223s2006 vm| vie
0091 0
039|a20210407092653|btrannhien|y20130821085726|ztranhoa
082 |a372.37|bĐ313T
100 |aĐinh Thị Oanh
245 |aTiếng việt và phương pháp dạy học tiếng việt ở tiểu học : |bTài liệu đào tạo giáo viên tiểu học từ trình độ THSP lên CĐSP / |cĐinh Thị Oanh
260 |aHà Nội : |bGiáo dục, |c2006
300 |a327 ; |c29cm
520 |aTài liệu không chỉ cung cấp kiến thức chuyên sâu và nâng cao về tiếng việt mà còn hướng dẫn học viên những kĩ năng thực hành nghiệp vụ sư phạm, những phương pháp dạy học tiếng việt ở tiểu học theo chương trình đổi mới
653 |aTiếng việt
653 |aPhương pháp
653 |aDạy học
690|aĐào tạo giáo viên
691|aGiáo dục Tiểu học
700 |aVũ Thị Kim Dung, Phạm Thị Thanh
852|aHALOU|bKho đọc số 1 tầng 2|j(4): 2100686-8, 2100958
852|aHALOU|bKho mượn sô 1 tầng 1|j(65): 1103919-35, 1138311-55, 1151697, 1151850, 1152631
890|a69|b190|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 2100686 Kho đọc số 1 tầng 1 372.37 Đ313T Sách tham khảo 1
2 2100687 Kho đọc số 1 tầng 1 372.37 Đ313T Sách tham khảo 2
3 2100688 Kho đọc số 1 tầng 1 372.37 Đ313T Sách tham khảo 3
4 2100958 Kho đọc số 1 tầng 1 372.37 Đ313T Sách tham khảo 4
5 1103919 Kho mượn sô 1 tầng 2 372.37 Đ313T Sách giáo trình 5
6 1103920 Kho mượn sô 1 tầng 2 372.37 Đ313T Sách giáo trình 6 Hạn trả:12-12-2017
7 1103921 Kho mượn sô 1 tầng 2 372.37 Đ313T Sách giáo trình 7 Hạn trả:13-12-2022
8 1103922 Kho mượn sô 1 tầng 2 372.37 Đ313T Sách giáo trình 8 Hạn trả:13-12-2022
9 1103923 Kho mượn sô 1 tầng 2 372.37 Đ313T Sách giáo trình 9 Hạn trả:13-12-2022
10 1103924 Kho mượn sô 1 tầng 2 372.37 Đ313T Sách giáo trình 10 Hạn trả:20-12-2022