Thông tin tài liệu
DDC 495.782
Tác giả CN Lee Junghee
Nhan đề Get It Korean Reading 3 / Lee Junghee, Kim Joongsub, Jo Hyunyong, ...
Lần xuất bản 4
Thông tin xuất bản Trường Đại học Kyunghee
Thông tin xuất bản Korean
Thông tin xuất bản 2019
Mô tả vật lý 107tr. ;
Tóm tắt Bộ sách này cung cấp một loạt các chức năng ngôn ngữ và cách diễn đạt cần thiết trong cuộc sống hàng ngày cùng với ngữ cảnh sử dụng của chúng. Mục đích giúp người học thực hiện các công việc đơn giản và giao tiếp về các chủ đề quen thuộc.
Từ khóa tự do Reading
Từ khóa tự do Ngôn ngữ Hàn Quốc
Từ khóa tự do Korean
Môn học Nhân văn
Địa chỉ HALOUKho đọc số 1 tầng 2(1): 2116994
00000000nam#a2200000ui#4500
00120443
002110
004E6953956-51D1-4D55-AB8C-7381C08DB819
005202012041447
008081223s2017 vm| vie
0091 0
020 |a978-89-7699-996-2
039|y20201204145013|ztrannhien
082 |a495.782
100 |aLee Junghee
245 |aGet It Korean Reading 3 / |cLee Junghee, Kim Joongsub, Jo Hyunyong, ...
250|a4
260 |bTrường Đại học Kyunghee
260|aKorean
260|c2019
300 |a107tr. ;
520|aBộ sách này cung cấp một loạt các chức năng ngôn ngữ và cách diễn đạt cần thiết trong cuộc sống hàng ngày cùng với ngữ cảnh sử dụng của chúng. Mục đích giúp người học thực hiện các công việc đơn giản và giao tiếp về các chủ đề quen thuộc.
653 |aReading
653 |aNgôn ngữ Hàn Quốc
653 |aKorean
690 |aNhân văn
691 |aNgôn ngữ, văn học và văn hóa nước ngoài
692 |aNgôn ngữ Hàn Quốc
852|aHALOU|bKho đọc số 1 tầng 2|j(1): 2116994
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 2116994 Kho đọc số 1 tầng 2 495.782 Sách giáo trình 1