Thông tin tài liệu
  • Sách giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 428
    Nhan đề: Hotel English: a hands-on course for hotel Professionals /
DDC 428
Tác giả CN Hoài Nam biên tập
Nhan đề Hotel English: a hands-on course for hotel Professionals / Hoài Nam
Thông tin xuất bản TP. Hồ Chí Minh : Tổng Hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2010
Mô tả vật lý 167tr. ; 28cm
Từ khóa tự do Hotel
Từ khóa tự do English
Môn học Nhân văn
Địa chỉ HALOUKho mượn Cơ sở 2(1): 2507805
00000000nam#a2200000ui#4500
00120600
00211
004D5F88B32-8E0B-44F4-8FBD-D462B6AEE125
005202106300914
008081223s2010 vm| vie
0091 0
020 |c248000đ
039|a20210630091437|bphamhuong|y20210331150604|zhangpham
082 |a428
100 |aHoài Nam biên tập
245 |aHotel English: a hands-on course for hotel Professionals / |cHoài Nam
260 |aTP. Hồ Chí Minh : |bTổng Hợp Thành phố Hồ Chí Minh, |c2010
300 |a167tr. ; |c28cm
653 |aHotel
653 |aEnglish
690|aNhân văn
691 |aNgôn ngữ, văn học và văn hóa nước ngoài
692 |aNgôn ngữ Anh
852|aHALOU|bKho mượn Cơ sở 2|j(1): 2507805
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 2507805 Kho mượn Cơ sở 2 428 Sách giáo trình 1