Thông tin tài liệu
DDC 398
DDC
Tác giả CN Dương Văn Huy
Tác giả CN Nguyễn Thị Thùy Dương
Tác giả CN Ngô Hải Ninh
Nhan đề Văn hóa các nước Đông Nam Á : Giáo trình: Dùng cho hệ Đại học ngành: Quản lý văn hóa / Dương Văn Huy, Ngô Hải Ninh đồng chủ biên, Nguyễn Thị Thùy Dương
Thông tin xuất bản 2021
Mô tả vật lý 575tr. ;
Tóm tắt Gồm 4 phần nhằm cung cấp những kiến thức cơ bản về văn hóa Đông Nam Á: những vấn đề chung, văn hóa các quốc gia Đông Nam Á lục địa. văn hóa các quốc gia Đông Nam Á hải đảo, những vấn đề tổng luận.
Thuật ngữ chủ đề Tủ sách Đại học Hạ Long
Từ khóa tự do Quốc gia
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Văn hóa
Từ khóa tự do Đông Nam Á
Môn học Nhân văn
Địa chỉ HALOUKho đọc số 1 tầng 2(5): 2117278-82
Địa chỉ HALOUKho mượn Cơ sở 2(20): 2513164-83
Địa chỉ HALOUKho mượn sô 1 tầng 1(40): 1162493-532
00000000nam#a2200000ui#4500
00121073
002110
0042D3E6D52-D6AE-483F-BD72-9D825C002DC8
005202109060928
008081223s2021 vm| vie
0091 0
039|y20210906092940|ztrannhien
082 |a398
082|bD561V
100 |aDương Văn Huy
100|aNguyễn Thị Thùy Dương
100|aNgô Hải Ninh
245 |aVăn hóa các nước Đông Nam Á : |bGiáo trình: Dùng cho hệ Đại học ngành: Quản lý văn hóa / |cDương Văn Huy, Ngô Hải Ninh đồng chủ biên, Nguyễn Thị Thùy Dương
260 |c2021
300 |a575tr. ;
520 |aGồm 4 phần nhằm cung cấp những kiến thức cơ bản về văn hóa Đông Nam Á: những vấn đề chung, văn hóa các quốc gia Đông Nam Á lục địa. văn hóa các quốc gia Đông Nam Á hải đảo, những vấn đề tổng luận.
650|aTủ sách Đại học Hạ Long
653 |aQuốc gia
653 |aGiáo trình
653 |aVăn hóa
653|aĐông Nam Á
690 |aNhân văn
691 |aKhác
692|aQuản lý văn hóa
852|aHALOU|bKho đọc số 1 tầng 2|j(5): 2117278-82
852|aHALOU|bKho mượn Cơ sở 2|j(20): 2513164-83
852|aHALOU|bKho mượn sô 1 tầng 1|j(40): 1162493-532
890|a65|b2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 2117278 Kho đọc số 1 tầng 1 398 Sách giáo trình 1
2 2117279 Kho đọc số 1 tầng 1 398 Sách giáo trình 2
3 2117280 Kho đọc số 1 tầng 1 398 Sách giáo trình 3
4 2117281 Kho đọc số 1 tầng 1 398 Sách giáo trình 4
5 2117282 Kho đọc số 1 tầng 1 398 Sách giáo trình 5
6 2513164 Kho mượn Cơ sở 2 398 Sách giáo trình 6
7 2513165 Kho mượn Cơ sở 2 398 Sách giáo trình 7
8 2513166 Kho mượn Cơ sở 2 398 Sách giáo trình 8
9 2513167 Kho mượn Cơ sở 2 398 Sách giáo trình 9
10 2513168 Kho mượn Cơ sở 2 398 Sách giáo trình 10