Thông tin tài liệu
  • Tài liệu sinh viên
  • Ký hiệu PL/XG: 495.782
    Nhan đề: Tìm hiểu tên gọi các món ăn trong văn hóa ẩm thực Hàn Quốc dành cho người Việt /
DDC 495.782
Tác giả CN Dương Thị Phương
Tác giả CN Hoàng Văn Tiến
Tác giả CN Yên Hằng Ngọc
Tác giả CN Nguyễn Minh Quân
Nhan đề Tìm hiểu tên gọi các món ăn trong văn hóa ẩm thực Hàn Quốc dành cho người Việt / Dương Thị Phương, Hoàng Văn Tiến, Yên Hằng Ngọc, Nguyễn Minh Quân
Nhan đề Báo cáo Đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên /
Thông tin xuất bản Quảng Ninh, 2021
Mô tả vật lý 64 tr.
Tóm tắt Tổng quan về ẩm thực Hàn Quốc. Cách gọi tên 1 số món ăn Hàn Quốc. Kết quả khảo sát sự quan tâm và hiểu biết của người Việt về tên gọi của món ăn Hàn Quốc
Từ khóa tự do Văn hóa Hàn Quốc
Từ khóa tự do Món ăn
Từ khóa tự do Văn hóa ẩm thực
Môn học Nhân văn
Tác giả(bs) CN Lê Tuấn Sơn
Địa chỉ HALOUKho đọc số 3 tầng 2(1): 2300113
00000000nam#a2200000ui#4500
00121083
00214
0048E807FC7-86F8-4A49-A3AC-33584D47FE35
005202109061526
008081223s2021 vm| vie
0091 0
039|y20210906152715|ztrannhien
082 |a495.782
100|aDương Thị Phương
100|aHoàng Văn Tiến
100|aYên Hằng Ngọc
100|aNguyễn Minh Quân
245 |aTìm hiểu tên gọi các món ăn trong văn hóa ẩm thực Hàn Quốc dành cho người Việt / |cDương Thị Phương, Hoàng Văn Tiến, Yên Hằng Ngọc, Nguyễn Minh Quân
245|bBáo cáo Đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên /
260 |aQuảng Ninh, |c2021
300 |a64 tr.
520|aTổng quan về ẩm thực Hàn Quốc. Cách gọi tên 1 số món ăn Hàn Quốc. Kết quả khảo sát sự quan tâm và hiểu biết của người Việt về tên gọi của món ăn Hàn Quốc
653 |aVăn hóa Hàn Quốc
653 |aMón ăn
653 |aVăn hóa ẩm thực
690 |aNhân văn
691|aNgôn ngữ, văn học và văn hóa nước ngoài
692|aNgôn ngữ Hàn Quốc
700|aLê Tuấn Sơn|cTS.
852|aHALOU|bKho đọc số 3 tầng 2|j(1): 2300113
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 2300113 Kho đọc số 3 tầng 2 495.782 Tài liệu sinh viên 1